Drammensrådmannen foreslår 8500 kr for kulturskoleplass

img_226.gif
img_226.gif
04.12.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Drammensrådmannen foreslår 8500 kr for kulturskoleplass

DRAMMEN: Med 8500 kroner som mulig høyeste skolepengesats kan Drammen kulturskole bli landets dyreste i 2009.

 

Rådmannen i Drammen foreslår at det innføres et nytt skolepengesystem hvor foreldrenes inntekt blir avgjørende for hva som skal betales for en elevplass. De med inntekt for 6G (i dag vil det si drøyt 420.000 kr) vil i henhold til rådmannens forslag betale 8.500 kroner årlig for én elevplass. Mot 2500 kr i dag.

 

Inntekstintervall

 

De som tjener mellom 2,5 G (167.000 kr) og 6 G skal betale 6930 kr, mens de med inntekt under 2,5 G skal betale 1130 kr per plass.

 

Rådmannens forslag skal det politisk tas endelig stilling til i Drammens bystyres budsjettmøte tirsdag 16. desember. Høyre (18 medlemmer) og Fremskrittspartiet (9) har flertall med 27 av 49 plasser i bystyret, og om disse enes om å gå for rådmannens forslag blir dette skolepengesystemet iverksatt fra skoleåret 2009-2010.

 

De øvrige partene representert i Drammen bystyre er Arbeiderpartiet (15), Sosialistisk Venstreparti (3), Kristelig Folkeparti (2), Drammens Byliste (1), Venstre (1).

 

Subsidieres med 9 mill.

 

Drammen kulturskole har i inneværende år en budsjettert bruttoutgift på cirka 12 millioner kroner Av dette finansieres cirka 3 mill. kr gjennom skolepenger og andre inntekter. Det vil si at bykassen årlig subsidierer kulturskolen med ca. 9 mill. kr. Med utgangspunkt i om lag 500 elever per år tilsvarer dette 18 000 kr per elev. Per i dag betales det 2 500 kr i skolepenger. Rådmannen peker på at ved å benytte selvkost, ville elevavgiften måtte økes til 20.500 kr per år.

 

Det er per i dag ingen inntektsgradering ved kulturskolen i Drammen.

Les flere nyheter!