Statsråd positiv til forskning på skolepengekonsekvenser

img_222.jpg
POSITIV: Magnhild Meltveit Kleppa. (Foto: Regjeringen)
15.12.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Statsråd positiv til forskning på skolepengekonsekvenser

OSLO: Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil nå se på mulighetene for å få til statlig støtte til en undersøkelse som kartlegger konsekvensene av skolepenger i kulturskolen.

 

Det er klart etter et møte Meltveit Kleppa (bildet) mandag 15. desember hadde med Norsk kulturskoleråds styreleder Aase Sætran og seniorrådgiver Harry Rishaug.

 

– Statsråden viste stor interesse for emnet, og lovte å ta opp dette med sine kolleger både i kulturdepartementet og kunnskapsdepartementet, sier Aase Sætran.

 

Mange norske kulturskoler opplever at deres kommuners rådmenn foreslår og politikere til dels vedtar kraftige økninger i skolepengesatsene for neste skoleår. Dette bekymrer Norsk kulturskoleråd sterkt, og derfor var dette hovedtemaet i møtet Sætran og Rishaug hadde med kommunal- og regionalministeren.

 

– På møtet fokuserte vi de svært uheldige sidene ved høye skolepengesatser, og viste hvor ulikt dette slår ut fra kommune til kommune. Vi henstilte til statsråden om støtte fra hennes departement til å finansiere en sosiologisk undersøkelse som kartlegger og evaluerer konsekvensene i utviklingen i skolepengene, betydningen av søskenmoderasjon og friplassordninger, sier Sætran.

 

Hun mener en slik undersøkelse vil synliggjøre den sosiale sida av kulturvirksomheten, og være av særlig nytte for de kommuner som ser på kulturskolen som en investering i barn og unges oppvekstkår, og der igjennom i utvikling av framtidsrettede og attraktive lokalsamfunn.

Les flere nyheter!