Vil ha god fellesskole - kulturskolen inkludert

img_555.JPG
NY STORTINGSMELDING: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la nylig fram en ny stortingsmelding der styrking av kulturskolen er ett av temaene.
22.03.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Vil ha god fellesskole - kulturskolen inkludert

OSLO: Kulturskolen er ett av mange satsingsområde når Regjeringa nå legger fram Stortingsmelding nr. 20 (2012-2013); "På rett vei".

 

– Målet med denne meldingen er å sikre en felleskole med høy kvalitet, der barn og unge skal få kunnskap og ferdigheter som gjør at de mestrer framtidens krav til kompetanse.

I meldingen fremmer vi tiltak som skal gi en framtidsrettet og mer fleksibel grunnopplæring, slik at flest mulig tør følge sine interesser, realiserer sine evner og når sine mål, sier kunnskapsminster Kristin Halvorsen om stortingsmeldinga der kulturskolen og kulturskoletimen er tema.

 

Kristin Halvorsen kommer for øvrig til Kulturskolenes lederkonferanse - les mer her

 

I meldingas kapittel 4 sier Regjeringa at den vil følgende:

 

• i forbindelse med at kommunene er gitt midler til en kulturskoletime for elever i 1. til 4. trinn eller i tilknytning til skole og/eller SFO, sende på høring et lovforslag om å innføre en plikt for kommunene til å gi elevene dette tilbudet.

 

• at kommunene styrker pedagogisk og kunstfaglig kompetanse ved nytilsettinger i kulturskolene ved å bruke bevilgningen til den nye kulturskoletimen.

 

• styrke arbeidet med å definere innhold og kvalitet i kulturskolene gjennom arbeidet med ny rammeplan som utvikles i Norsk kulturskoleråd.

 

– Vi har en skole som er på rett vei, og vi oppnår betydelig bedre resultater i de internasjonale undersøkelsene enn tidligere. Men fremdeles kan opplæringen bli bedre. Ikke minst er hovedutfordringen å få flere til å fullføre videregående opplæring. Dette må gjøres uten at kravene til kompetanse reduseres, sier Kristin Halvorsen.

 

Kristin Halvorsens presentasjon av Stortingsmelding nr. 20 (2012-2013); "På rett vei"

Les flere nyheter!