Ny fagsjef

img_860.JPG
NY STILLING: Åste Selnæs Domaas er tilsatt som fagsjef i Norsk kulturskoleråd.(Foto: privat)
21.05.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny fagsjef

TRONDHEIM: Åste Selnæs Domaas er tilsatt som fagsjef i Norsk kulturskoleråd. Hun har den siste tida vært koordinator for kunst- og kulturfaglig arbeid i kulturskolerådet og assisterende prosjektleder for Drømmestipendet.

 

Disse oppgavene har hun innehatt mens hun har hatt permisjon fra jobben som rådgiver for Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag.

 

Koordinatorstillinga vil nå opphøre, og kulturskolerådets sørtrønderske avdeling må ut og lete etter ny, fast rådgiver. I dag vikarierer Mette Stene Ertsgaard i denne stillinga, fram til 31. juli i år.

 

Får personalansvar

 

Åste Selnæs Domaas (50) vil som fagsjef ha mange av de samme arbeidsoppgavene som hun har hatt som koordinator, men får i tillegg et delegert personalansvar i stillingen sin.

 

Åste Selnæs Domaas har vært svært sentral i arbeidet med perspektivskiftet i kulturskolerådet, og har jobbet mye med ny rammeplan og ny virksomhetsplan. Sammen med assisterende direktør Merete Wilhelmsen førte hun Skaarutvalgets rapport “Ny tid - nye oppgaver” i pennen.

 

Hjerte for kulturskolen

 

– Hvorfor søkte du stillinga?

 

– Jeg har et hjerte i og for kulturskolen, og ser med skrekkblandet fryd på utfordringen i fortsatt å få bidra til kulturskoleutvikling gjennom arbeidet med implementering av ny rammeplan sammen med mange svært dyktige kolleger. At alle deler av rammeplanen skal virke, som et godt redskap for den enkelte kommune, leder og lærer, er et veldig ambisiøst mål, sier Selnæs Domaas.

 

For at dette skal skje, mener Selnæs Domaas det er helt nødvendig at alle deler av Norsk kulturskoleråd har felles fokus og ser alt utviklingsarbeid i en større sammenheng, på vegne av ett skoleslag.

 

– I rammeplanarbeidet må det også rettes et fokus på organisasjonsutvikling i sammenheng med fagutvikling, og det er et spennende arbeid å bidra i, sier nyfagsjefen.

 

Bidra til helhetstenking

 

– Hva håper du å tilføre Norsk kulturskoleråd gjennom ditt arbeid i denne stillinga?

 

– Som rådgiver for Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag arbeidet jeg sammen med fylkesstyret for at fylkesavdelingas virksomhet til enhver tid ble sett i tett sammenheng med sentrale virksomhetsplaner og nasjonale føringer. Dette for å motivere kulturskolene i fylket til å se eget, lokalt utviklingsarbeid som del av en større sammenheng. Denne helhetstenkingen, for å gi utviklingsarbeid størst mulig kraft, kan lett overføres til oppgavene i stillingen som fagsjef.

 

Med bakgrunnen fra fylkesavdelinga, sammen med praktisk bakgrunn som faglærer i kulturskole og som frilans- og kammermusiker, tror jeg at jeg kan bidra til en helhetstenking i Norsk kulturskoleråds faglige arbeid. En helhetstenking som forhåpentligvis oppleves som praktisk og relevant for medlemskommunene, og som utfordrende, men motiverende, for kollegene mine.

 

 

 

Les flere nyheter!