Samles til erfaringsdeling etter veiledning i 50 kommuner

2018 Erfaringsdeling 24.4.png
DIALOGKONFERANSE: Professor Eirik Irgens (innfelt bilde) og direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd er blant bidragsyterne på erfaringsdelingssamlinga 3. mai.
24.04.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Samles til erfaringsdeling etter veiledning i 50 kommuner

OSLO: Nærmere 100 representanter fra nesten 50 kommuner samt veiledere fra Norsk kulturskoleråd samles 3. mai til erfaringsdeling på Gardermoen. Her skal det oppsummeres etter nybrottsarbeidet kulturskolerådets veilederkorps har bistått kommunene med, hva gjelder kvalitetsutvikling av de involverte kommunenes kulturskoler.

 

Kulturskolerådets veiledningsordnings portefølje 1 er straks i mål – én samling gjenstår for noen få kommuner. Før ny portefølje utlyses i juni, er det viktig for Norsk kulturskoleråd å innhente alle tilbakemeldinger fra de veisøkende kommunene i inneværende veiledningsperiode (2016-2018). Dette for å kunne tilby enda riktigere veiledning til enda høyere kvalitet i portefølje 2.

 

I tillegg ønsker kulturskolerådet også å gi de involverte kommunene noe med på veien videre i kvalitetsutviklingsarbeidet i kulturskolene. Derfor rommer programmet både faglig påfyll samt inspirasjon i den retningen.

 

Kommunenes representanter på samlinga er en blanding av representanter for kulturskoleeier samt ledere og ressurslærere ved kulturskolen.

 

Dialogkonferanse i fire hovedbolker

 

Samlinga tar i bruk dialogkonferanse som arbeidsmetode, og rommer fire hovedbolker:

 

  • Møte med andres praksis (arbeid i blandete grupper - etter individuell "hjemmelekse")
  • Innspill og forventninger (plenumsøkt)
  • Faglig teoretisk påfyll (plenumsøkt)
  • Videre kvalitetsutvikling i egen kommune (arbeid i kommunegrupper)

Blant bidragsyterne er direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd og Eirik Irgens, professor i utdanningsledelse fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Christiansen vil holde en innledning med tittel «Veiledningsordningen – hva var ambisjonen? Hvor står vi nå?». Irgens vil holde et foredrag i bolken om faglig teoretisk påfyll med tematikken «toøyd ledelse» og utfordringer i kvalitetsutvikling.

Les flere nyheter!