Hver fjerde kulturskole har DKS-ansvar

22.06.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Hver fjerde kulturskole har DKS-ansvar

OSLO: Hver fjerde kulturskole har det faglige og økonomiske ansvaret for Den kulturelle skolesekken-tilbudet i sin kommune. Det viser den nye DKS-rapporten som Kulturtanken publiserte denne uka.

 

I tråd med samarbeidsavtalen mellom Kulturtanken og Norsk kulturskoleråd er det nære bånd mellom Den kulturelle skolesekken (DKS) og kulturskolene i mange kommuner. Og rapporten sier derfor også noe om kulturskolens rolle og omfang i DKS-ordningen. Ifølge rapporten har kulturskolene i til sammen 115 kommuner – 108 abonnementskommuner* og 7 direktekommuner** – det økonomiske og faglige ansvaret for DKS-tilbudet i sin kommune. De 115 utgjør 27,25 prosent av landets 422 kommuner.

 

Kulturtankens rapport finner du her – likeså en videopresentasjon av rapporten

 

Må rapportere om sin DKS-aktivitet

 

Hvor mange møter med kunst og kultur får elevene gjennom ordningen Den kulturelle skolesekken? Hvor mange utøvere engasjeres i ordningen hvert år? Hvordan bruker landets fylker og kommuner de tildelte tippemidlene til aktiviteter i Den kulturelle skolesekken?

 

Alle landets fylker og kommuner skal rapportere sine aktiviteter i Den kulturelle skolesekken til Kulturtanken. DKS-rapport 2017 viser hvordan mottakere har brukt sine tilskudd av tippemidler i henhold til tilskuddsbrevet fra Kulturtanken.

 

270 mill. kr fordelt i 2017

 

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge. Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene i 2015 fikk nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS. Oppgavene er knyttet direkte til fagområder som skal videreutvikle DKS. I henhold til tilskuddsbrevet for skoleåret 2017-2018 ble 270 millioner kroner fordelt til ordningen i 2017.

 

Abonnements- og direktekommuner

 

*) Den største potten av spillemidler til DKS tildeles fylkeskommunene, som viderefordeler en del av den tildelte summen videre til kommunene i fylket. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for å levere DKS-tilbud til disse kommunene, som derfor har fått betegnelsen «abonnementskommuner». 

 

**) Tolv kommuner disponerer spillemidlene sine selv, uten å gå veien om fylkeskommunen, og har samtidig det fulle ansvaret for DKS-tilbudet til grunnskolen i sin kommune. Disse får spillemidlene sine fordelt direkte fra Kulturtanken, og kalles derfor «direktekommuner». Disse er Alta, Asker, Bergen, Bodø, Bærum, Eidsvoll, Karmøy, Lørenskog, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ås.

Les flere nyheter!