Forskningswebinar med fokus på elevmedvirkning

25.06.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Forskningswebinar med fokus på elevmedvirkning

TØNSBERG: Elevmedvirkning er et viktig tema i stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, og dette er noe kulturskolefeltet er nødt til å ha mer i fokus framover. Derfor blir dette også tema på et forskningswebinar 17. august, arrangert av Nordisk Nettverk for kulturskolerelatert forskning og Norsk kulturskoleråd.

 

Webinaret 17. august kl. 10.30–12.00 inngår i serien Cutting Edge kulturskole – forskningsformidling og er gratis å delta på.

 

Påmelding gjøres på kulturskoleradet.no her

Merk: En kan melde seg på som kollegium og følge webinaret sammen, f.eks. som en del av en planleggingsdag. 

 

Temaet elevmedvirkning er viktig både i forhold til å lytte til barn og unge om hva de ønsker for innhold i kulturskolen, og hvordan de kan innvirke på dette i større grad, men det har også følger for didaktisk arbeid i kulturskoleundervisninga.

 

Mange kulturskoler har planleggingsdag 17. august 2021, og arrangørene av dette webinaret har derfor lagt opp et program som er spesielt relevant for kulturskolelærere, slik at det er mulig å sette dette temaet på dagsorden i kollegiet.

 

Hovedpresentasjonen vil være ved Hilde Blix (bildet), professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Musikkonservatoriet i Tromsø, UiT Norges arktiske universitet. Hun vil formidle fra et pågående forskningsprosjekt som er en studie av elevmedvirkning i veiledning av kulturskolepraksis for musikkstudenter:

 

«Ved Musikkonservatoriet i Tromsø gjennomførte vi våren 2021 et pilotprosjekt hvor en instrumentallærerstudent fikk tilbakemelding på sin undervisningspraksis fra både praksisveileder og eleven som er blitt undervist. Veiledningen foregikk ved at alle aktørene så på et opptak av undervisningssituasjonen, og eleven fikk delta i diskusjonen av timen. Opptak av alle leddene i prosessen utgjør datamaterialet i studien, og vi spør hvilken betydning det kan få for studentens læring at eleven får være med på analysen og tilbakemeldingen av undervisningstimen».

 

Blix’ presentasjon vil også inkludere en dialog med studenten i prosjektet, om hvordan en kan legge til rette for å lytte til elevens tilbakemeldinger i en undervisningssituasjon.

Les flere nyheter!