Koordinert kulturarbeid: Ungdomssamling med stort engasjement og mye innhold

22.09.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Koordinert kulturarbeid: Ungdomssamling med stort engasjement og mye innhold

LILLEHAMMER: Stort engasjement, verdifull meningsutveksling og gode prosesser gjennom ei helg med et innholdsrikt program. Sånn kan en oppsummere siste helgs samling for ungdommene som er involvert i pilotprosjektet Koordinert kulturarbeid.

 

16 ungdommer fra de lokale ressursgruppene i de fire involverte kommunene i pilotprosjektet var samla på Lillehammer – sammen med 15 prosjektledere og medarrangører, på ei samling med tittelen «Bli med og drøm!», for blant annet å starte arbeidet med å lage en nasjonal konferanse, som skal runde av hele pilotprosjektet i mars 2022.

 

Se dokumentar fra samlinga på Vimeo

 

Målet med samlinga var å legge til rette for å skape gode arenaer og metoder for medvirkning, slik at ungdom skal ha en reell mulighet til å få være med og utvikle kulturtilbudene sine.

 

Tre samarbeidspartnere

 

Det er Norsk kulturskoleråd, UKM samt Ungdom og Fritid som står bak Koordinert kulturarbeid. De ønsker å se på felles løsninger til lokalt kulturarbeid for og med barn og unge. En ønsker å kartlegge ungdoms ønsker og gi ungdom relevante tilbud av høy kvalitet i deres lokalmiljø.

 

Koordinert kulturarbeid er et pilotprosjekt i fire kommuner der kulturskolene, UKM og fritidsklubbene jobber sammen for å skape et best mulig kulturtilbud for ungdom. Gjennom prosjektet jobbes det med lokale prosesser for å få til samarbeid på tvers. Dette gjør hver pilotkommune sammen med ungdom.

 

De fire kommunene som er med i prosjektet, er Arendal (Agder), Kongsberg (Viken), Melhus (Trøndelag) og Sola (Rogaland). Dette var første gang deltakerne kunne møtes fysisk (den pågående koronapandemien har forhindra fysiske møter inntil nå, red.anm.), noe som er verdifullt i seg selv.

 

– Disse ungdommer er spesielt interesserte i det som skjer i deres kommuner når det gjelder kulturtilbud til ungdom, men de er også interessert i helheten i det som skjer i lokalsamfunnet. I tillegg vet de godt hva ungdomsmedvirkning innebærer og hva som kreves av dem for å bli tatt med i beslutningene og bli hørt. De viste engasjement, kraft og kompetanse, sier Fabiola Charry (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og nasjonal leder for pilotprosjektet Koordinert kulturarbeid.

 

Samlingen hadde overskrifta "Bli med og drøm!", og her fikk ungdommene jobbe med hva som er god ungdomsmedvirkning, grader av involvering og innflytelse samt innhold knyttet opp mot Ungdom og Fritids hjørnesteiner i medvirkningsarbeid med ungdom: relasjon, ressurs og relevans. Medvirkning er kjernekompetansen til Ungdom og Fritid, og ikke minst fritidsklubbfeltet. De har utviklet en modell for god ungdomsmedvirkning som bygger på praksiskunnskap fra ungdomsarbeidere og ungdom selv, og har en bred verktøykasse og lang erfaring med å kjøre slike medvirkningsprosesser.

 

– Ungdommene fikk også arbeide kreativt med å lage sitt drømmeprosjekt – der de skulle visualisere lokale samarbeid mellom kulturskole, UKM samt fritidsklubber og ungdomshus, forteller Tom Andreas Kristiansen og Marit Bredesen (bildene), prosjektledeer fra henholdsvis UKM og Ungdom og Fritid.

 

Flere ungdom som deltok sitter også i de kommunale ungdomsrådene i sine hjemkommuner og vil være en viktig ressurs som mentorer/ambassadører for utvikling og videreføring av Kommunalt kulturarbeid-konseptet i sine kommuner.

 

Konferanseplanlegging

 

På tredje og siste samlingsdag fikk ungdommene innblikk i hva det nasjonale pilotprosjektet innebærer og helst skal føre til, og de ble invitert med i planlegginga av en konferanse med og for deltakende kommuner. Konferansens temaramme i mars er «Å møte de som bestemmer i din kommune».

 

Deltakerne på samlinga ble stilt spørsmål om hvem skal inviteres, hvilket innhold konferansen skal ha og hvordan den skal organiseres.

 

– Det skal etableres ei arbeidsgruppe bestående av ungdom og prosjektledere som jobber videre planlegginga av konferansen som skal finne sted i mars 2022, sier Fabiola Charry. Dato og sted bestemmes innen kort tid.

 

Samlinga inneholdt både erfaringsutveksling, paneldebatt og teambuilding.

 

Gjorde opptak til kortfilmer

 

Et filmteam fra TV-skolen ved Høgskolen i Innlandet gjorde opptak på samlinga, og skal produsere noen korte promoteringsfilmer. Disse skal tilpasses ulike sosiale medier samt publiseres på de involverte organisasjonenes nettsteder.

 

Videre skal det skrives en «stemningsrapport» fra samlinga, en tekst som Charry sier vil bli et viktig skriftlig bidrag i det videre pilotprosjektarbeidet og rapporten som skal lages.

 

Prosjektledelsen retter en takk til alle ungdommene på samlinga samt de lokale prosjektledere og medarrangørene.

 

Les mer om Koordinert kulturarbeid på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!