Verdensdagen for psykisk helse: Ønsker å ha kulturskolene med på laget

2021 Anura Sankholkar 2.9.jpg
VERDIFULLE BIDRAG: Kulturskolene kan levere verdifulle bidrag, sier Anura Sankholkar Nasjonal kampanjeleder, Verdensdagen for psykisk helse. (foto: verdensdagen.no)
02.09.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Verdensdagen for psykisk helse: Ønsker å ha kulturskolene med på laget

OSLO: Vi oppfordrer landets kulturskoler til å markere Verdensdagen for psykisk helse nå i høst. Alene eller i samarbeid med andre lokale aktører. Vi vet at kulturskolene kan levere meget gode og verdifulle bidrag også i denne sammenhengen.

 

Det sier Anura Sankholkar, nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse, som arrangeres 10. oktober. Sankholkar håper mange kulturskoler også i år vil sette markeringen på sin «timeplan» og gjøre noe lokalt for å bidra til å fokusere et tema som angår oss alle.

 

Tema for Verdensdagen i 2021 er «Livet under og etter pandemien».

 

– God psykisk helse bygges i omgivelsene våre og er et felles ansvar. Kultur kan være samlende, og kulturskolene har derfor en spesiell og viktig rolle i lokalmiljøet. Jeg var selv involvert i kulturskolen i min kommune da jeg vokste opp, og har satt stor pris på det, sier Anura Sankholkar.

 

Dette er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse, og flere kulturskoler har tidligere gjort en flott innsats i denne anledningen.

 

– Nå håper vi enda flere vil være med og bidra, sier Sankholkar. Hun forteller at det allerede er registrert over 1700 arrangement i år, men det er rom for mange flere.

 

På verdensdagen.no fins informasjon om årets kampanje og råd om hvordan markere sant lenke til registering av arrangement.

 

– Kampanjeperioden strekker seg fra uke 39 (begynner med mandag 27. september) til uke 42, så kulturskoler og alle andre kan markere når som helst i den perioden. Alle som registrerer markering, kan bestille gratis materiell til arrangementet. Vi kan gå tomme for materiell, så det er lurt å bestille så snart som mulig. Men det er fullt mulig å markere uten materiell også, sier Sankholkar.

 

Les også på korarti.no: Sanger som passer for Verdensdagen for psykisk helse (Nyhetssak fra 2020, fortsatt aktuell)

 

Flere kulturskoler ønskes med på laget

 

Mental Helse har siden 2002 på oppdrag fra Helsedirektoratet koordinert arbeidet med Verdensdagen for psykisk helse i Norge. Kampanjen har som mål å øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse samt fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett og naturllig å snakke om den psykiske helsa som det er å snakke om den fysiske.

 

Mange lokale arrangører av verdensdagarrangement etterlyser bistand til å finne kulturelle innslag/samarbeid, og det er her kulturskolene kan gjøre en forskjell, som lokale ressurssenter innen kulturfeltet i mange kommuner.

 

– Alle har en pykisk helse, som må tas vare på og følges opp. For kulturskoleelevene kan slike opptredener ha flere verdier: En bruker sitt kulturelle uttrykk for en god sak, samtidig som en selv får vist frem hva en kan samt få nyttig sceneerfaring, sier Anura Sankholkar.

 

Mye mer om Verdensdagen for psykisk helse på nettstedet verdensdagen.no.

 

Fem grunner til å markere Verdensdagen (kilde: verdensdagen.no)

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Les flere nyheter!