Internasjonal standard for musikkøverom lansert

2021 Ny standard 28.9.jpg
OVERLEVERT: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fikk overlevert den nye standarden av administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Melhus. (Foto: Norsk musikkråd)
28.09.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Internasjonal standard for musikkøverom lansert

OSLO: Tre års arbeid har nå gitt en internasjonal standard for musikkøverom. – Gode musikklokaler handler bokstavelig talt om liv og helse, nå ligger alt til rette for et anleggsløft for musikkrom i hele Norge, sier styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Borgundvaag.

 

Tirsdag 28. september ble den nye internasjonale standarden for musikkøverom lansert på Frogner i Lillestrøm, på Frogner skole og kultursenter, det eneste målte øverommet i Akershus som tilfredsstiller den nye standarden. Standarden inneholder akustiske kvalitetskriterier for rom som brukes til musikkøvelser, og denne ble lansert med politikere og musikkorganisasjoner til stede.

 

Norsk musikkråd er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Rådet jobber for at flere skal få oppleve musikk, og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg.

 

Også Norsk kulturskoleråd har engasjert seg i arbeidet med å sikre landets musikere i alle aldre bedre øverom. Rådgiver Bård Hestnes er Kulturskolerådets mann i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler.

 

Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold. Det er om lag en halv million profesjonelle og frivillige musikkutøvere i Norge. Nå har musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker gode lydforhold et nyttig verktøy for å sikre at musikkøverom er egnet til musikkutøvelse.

 

– Politikere og kulturarbeidere må forstå hvilken betydning infrastrukturen har for at musikken skal få virke, og det gjør denne standarden oss bevisste på. Uegnede lokaler gir dårlige musikkopplevelser, frafall og helseskader, sier styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Borgundvaag, i ei pressemelding utsendt av Norsk musikkråd.

 

Musikk gir god helse – øverommene må ikke være helseskadelige

 

– Standarden som ble lansert i dag anerkjenner at forskjellige musikkgrupper og gruppestørrelser har ulike behov. Musikk fra et kor, et korps eller et rockeband er ulike disipliner som krever ulike anlegg. Derfor skiller standarden mellom forsterket musikk, og lydsvak og lydsterk akustisk musikk, fortsetter han.

 

Før sommeren la Norsk musikkråd frem musikkens samfunnsregnskap, som dokumenterer hvilken solid investering det er å satse på musikk.

 

– Dette viser at musikk reduserer risikoen for tidlig død og kreftrelatert dødelighet, angst og depresjon går ned, og opplevd livskvalitet går opp. I arbeidslivet gir musikk færre sykmeldte og høyere arbeidsdeltakelse, forklarer han. Borgundvaag understreker samtidig at dårlig egnede lokaler kan gi helseskader i seg selv.

 

– Å øve i bomberom er utrolig nok ikke unikt i Norge, men det er en skam. Ikke bare fordi musikkopplevelsen blir ødelagt, det går rett og slett på helsa løs, avslutter han.

 

Stortingspresidenten fikk overrakt standarden

 

Lanseringsarrangementet i Lillestrøm ble innledet av et musikalsk innslag fra Neon Vokal.

– Det er sjelden jeg blir rørt når jeg deltar på et lanseringsarrangement, sa administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Melhus, før han overrakte standarden til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

 

– Nå får musikken sin standard slik idretten har hatt, det er viktig at fylker og kommuner nå følger opp dette når de skal bygge, sa Trøen. Hun understreket viktigheten av arbeidet, og benyttet samtidig anledningen til å skryte av Akershus musikkråd, som har ledet gruppen som har utviklet standarden.

 

Resultat av tre års internasjonalt arbeid

 

– Det er stor mangel på egnede øverom rundt omkring i verden. Bare i Europa er det over én million øvingsrom, og 85 prosent av disse er ikke egnet. Behovet for samlet kompetanse i en ISO-standard har vært stort, sa arbeidsgruppens leder og daglig leder i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen, under lanseringen.

 

Gjennom tre år har en arbeidsgruppe bestående av 28 eksperter fra blant annet Norge, Danmark, Tyskland, Japan, Korea, Brasil, USA og New Zealand utarbeidet standarden. I 2014 lanserte Standard Norge sammen med Akershus musikkråd NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Denne fikk raskt internasjonal oppmerksomhet, og flere land tok den i bruk.

 

Standarden banet også veien for det internasjonale arbeidet som nå har resultert i en internasjonal standard.

Les flere nyheter!