Veien videre – konferanse om neste generasjons kulturpolitikk

20.09.2021 Egil Hofsli (tekst) Javier Allegue Barros/Unsplash (foto)
Del på:

Veien videre – konferanse om neste generasjons kulturpolitikk

OSLO: Onsdag 17. november arrangeres konferansen Veien videre – neste generasjons kulturpolitikk. Konferansen – som Norsk kulturskoleråd er med og arrangerer – har som mål å vise hvem dagens unge kulturbrukere er og hva de ønsker seg fra kulturlivet når vi nå skal bygge fremtidens kulturtilbud.

 

Konferansen er et resultat av et samarbeid mellom Kulturrådet, Kulturtanken, Medietilsynet, Norsk filminstitutt, Norsk kulturskoleråd, UKM (Ung kultur møtes) samt Ungdom og Fritid.

 

 Verden endret seg drastisk 12. mars i fjor. Å være i en verdensomspennende pandemi er en ny erfaring for oss alle. Hvordan har barn og unge opplevd dette? Hva vet vi egentlig nå, halvannet år etter, om Pandemiens effekt på kulturlivet for barn og unge? Hvor går veien videre etter korona, spør Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.


Konferansen kan følges digitalt via nett eller fysisk i Kulturtankens lokaler i Nydalen i Oslo.

 

Du kan melde deg på konferansen her

Fullstendig program vil senere bli utlagt på kulturtanken.no

 

Om konferansen

På konferansen vil arrangørene presentere oppdatert kunnskap om barn og unges kulturbruk før og gjennom pandemien, og se på hva trendene viser oss. En vil også sette lys på hvilke konsekvenser barn og unges egne behov har for norsk kulturliv.

Kunnskapen kommer i stor grad fra barn og unge selv, og arrangørene vil også bruke konferansen til å legge frem de konkrete innspillene barn og unge har kommet med til gjenoppbyggingen av kulturlivet etter korona.

En ønsker å se bredere på relasjonen mellom barn og unge og norsk kultursektor. Pandemien har i aller høyeste grad påvirket barn og unges kulturtilbud og –bruk. Men har den ført til fundamentale endringer eller bare forsterket allerede eksisterende trender?

Arranngørene ser at pandemien kan være en vekker, som gir oss mulighet til å løfte blikket på neste generasjons kulturbrukere og hva deres adferd, behov, utfordringer og muligheter innebærer for neste generasjons kulturpolitikk.

 

Oppdrag fra Kulturdepartementet


Kulturrådet og Norsk filminstitutt jobber på oppdrag fra Kulturdepartementet med å kartlegge og
analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren og vurdere hvordan sektoren kan
gjenoppbygges og styrkes i tiden etter 2021. Kulturbruken til barn og unge har i stor grad flyttet seg til digitale plattformer. Koronapandemien ser ut til å ha forsterket denne utviklingen. Hva innebærer det for kulturpolitikken og hvilke utfordringer og muligheter representerer det for kultursektoren?


Kulturtanken vil ta ansvar for å løfte barn og unge som målgruppe og sikre at deres stemmer blir hørt i dette viktige arbeidet.

 

Mer informasjon om oppdraget og arbeidet

Les flere nyheter!