Klart for årsmøtesesong i Kulturskolerådet

24.09.2021 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Kelly Sikkema/Unsplash (foto)
Del på:

Klart for årsmøtesesong i Kulturskolerådet

HAMAR: Norsk kulturskoleråd Innlandet er først ut mens trøndelagsavdelinga avslutter det hele. Oktober og november er årsmøtesesong i Kulturskolerådet.

 

Etter at nye vedtekter ble vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsting 2020, ble årsmøtesesongen flytta fra vårhalvåret til høsthalvåret. I perioden 1. oktober – 26. november skal de ti fylkesavdelingene avvikle sine årsmøter.

 

Se styreleder Helga Pedersens hilsen til fylkesårsmøtene i Norsk kulturskoleråd:

 

 

Årsmøtet er fylkesavdelingenes øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene (Kulturskolerådets medlemskommuner) i fylket. Årsmøtet holdes nå annet hvert år i oddetallsår, i perioden oktober/november – dersom særlige forhold ikke tilsier noe annet. Innlandet er altså første ut med årsmøte i 2021, der arrangeres møtet fredag 1. oktober, og sakskartet finner du her.

 

Her er hele lista for årsmøtene i 2021 samt lenker til hvor sakskart legges ut når så skjer:

Fylkesavdeling

Årsmøtedato

Lenke til dokumentarkiv

Norsk kulturskoleråd Innlandet

01.  oktober

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

Norsk kulturskoleråd Agder

15. oktober

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

Norsk kulturskoleråd Nordland

15. oktober

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken

21. oktober

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

Norsk kulturskoleråd Vestland

28. oktober

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard

28. oktober

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark

4. november

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal

5. november

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

Norsk kulturskoleråd Rogaland

5. november

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

Norsk kulturskoleråd Trøndelag

26. november

Møtedokumentarkiv

(sakskart og protokoll utlagt)

 

Hver medlemskommune oppnevner inntil fire delegater med godkjente fullmakter til årsmøtet. Minst én av disse bør være en folkevalgt representant.

 

På årsmøtene har følgende tale-, forslags- og stemmerett:

 • Godkjente delegater i alle saker
 • Fylkesstyrets medlemmer i alle saker, unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap

Følgende har tale- og forslagsrett:

 • Leder av fylkesavdelingens valgkomite under valg

Følgende har talerett:

 • Fylkesrådgiver, men ikke i forbindelse med valg
 • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske

Alle vedtak skjer med simpelt flertall.

 

Fylkespolitiske og -administrative myndigheter, samarbeidende organisasjoner og institusjoner inviteres til årsmøtet.

 

Saker til behandling på årsmøtene

 • Konstituering
 • Styrets beretning for siste periode
 • Revidert regnskap for siste periode
 • Saker som legges fram av styret
 • Innkomne saker
 • Årsplan som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget
 • Tilleggskontingent
 • Budsjett for perioden
 • Årsmøtet velger for kommende periode:
 • Etter innstilling fra valgkomiteen skal det velges medlemmer til fylkesstyret samt inntil seks delegater og to vara til landstinget
 • Etter innstilling fra fylkesstyret skal det velges medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelinga

I samsvar med vedtak gjort av landsting og hovedstyre

 

Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger som arbeider etter organisasjonens vedtekter og formål, og i samsvar med vedtak i landstinget og hovedstyret.

 

På sine årsmøter vedtar fylkesavdelingene egne budsjett innenfor den økonomiske rammen hovedstyret har gitt. Årsmøte kan også fastsette en tilleggskontingent.

 

Fylkesstyrene er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet i fylkene mellom årsmøtene, og er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er til stede. Styrene leder virksomheten i fylkeslagene og setter i verk organisasjonenes planverk i samarbeid med administrasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i eget fylke, samtidig som effekten skal være med og forsterke det nasjonale arbeidet.

 

Mer om fylkesavdelingenes oppgaver i Norsk kulturskoleråds vedtekter

Les flere nyheter!