Arendalsuka 2023: Kulturskolerådet fokuserte kulturskolerelaterte tema

Debatt: Kulturskolen som driver i lokalsamfunnsutviklingen.
Debatt: Kulturskolen som driver i lokalsamfunnsutviklingen.
Debatt: Kulturskolen som driver i lokalsamfunnsutviklingen.
Debatt: Kulturskolen som driver i lokalsamfunnsutviklingen.
Debatt: Kulturskolen som driver i lokalsamfunnsutviklingen.
Arendalsuka 2023 byr i år på 1700 arrangement.
Debatt: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?
Debatt: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?
Debatt: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?
Debatt: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?
Debatt: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?
Debatt: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?
Debatt: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?
Debatt: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?
Debatt: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?
Drømmestipend til Jesper Sandvik fra Arendal.
Debatt: Dataspillstrategien - en kamp om ordet.
Debatt: Dataspillstrategien - en kamp om ordet.
Debatt: Dataspillstrategien - en kamp om ordet.
Debatt: Dataspillstrategien - en kamp om ordet.
Debatt: Dataspillstrategien - en kamp om ordet.
Debatt: Dataspillstrategien - en kamp om ordet.
Debatt: Dataspillstrategien - en kamp om ordet.
17.08.2023 Egil Hofsli (tekst og foto) Mona Hauglid (Arendalsuka-foto) Kulturtanken (Ung kultur-illustrasjon) Jens Nyland (foto)
Del på:

Arendalsuka 2023: Kulturskolerådet fokuserte kulturskolerelaterte tema

ARENDAL: "Kulturskolesaken" har blitt synliggjort og fokusert også under Arendalsuka 2023. Det har Norsk kulturskoleråd sørga for, blant annet ved å arrangere og delta på debatter om kulturskolerelaterte tema. I denne saken finner du all informasjon om dette. Også lenker til opptak av relevante debatter.

 

Torsdag 17. august kunne du få med deg "Kulturtanker: Kulturkam(m)eratene konfronteres!" (podkast fins på Spotify), som var en direktepodkast sendt fra Arendalsuka. Arrangementet fant sted i Kulturkammeret i Arendal, med Kulturtanken som arrangør.

 

Ungdom og fritid, UKM, Norsk kulturskoleråd, NOKU og Kulturtanken har vært samla på Kulturkammeret under hele Arendalsuka for å sette fokus på barne- og ungdomskultur. Det gjorde det mulig og naturlig å invitere disses ledere til en direkte podkastsending om sentrale tema innen feltet: medvirkning, kvalitet og relevans.

 

For å være relevante henta arrangøren inn relevante aktørene til å stille spørsmålene. Nemlig ungdom, som har vært og er en del av de kulturelle økosystemene vi alle er med på å bygge. Gjennom å dele egne og andre ungdommers erfaringer løfta disse fram områder som er viktige for unge kulturbrukere. Arrangørens intensjon har vært at "Kulturkameratene" her skulle få råd og innspill til hvordan de kan jobbe videre med å bygge et enda bedre og best mulig kunst- og kulturtilbud for barn og unge.

 

Medvirkende:
 
 • André Ruud, generalsekretær, Ungdom og fritid
 • Torstein Siegel, daglig leder, UKM Norge
 • Morten Christiansen, direktør, Norsk kulturskoleråd
 • Monica Larsson, generalsekretær, Norsk kulturforum (NOKU)
 • Matias Hilmar Iversen, påtroppende direktør, Kulturtanken
 • Sabina Store-Ashkari, debattjournalist, VG 

> Dagens direktesending her

Kulturtankens podkast på nett

> Mer informasjon om arrangementet

 

Debatten onsdag 16. august: Kulturskolen som driver i lokalsamfunnsutviklingen

 

Onsdag 16. august, arrangerte KS og Norsk kulturskoleråd en kulturskoleaktuell debatt der temaet var "kulturskolen som driver i lokalsamfunnsutviklingen". Her innledet Kristin Holm Jenssen, avdelingsdirektør for SVD Oppvekst, kultur og utdanning i KS. Hun gleder seg over at KS erfarer at kommunene bruker mer til kultur i dag enn tidligere. Hun understreket at ved siden av å ha en egenverdi, er kultur en samfunnsskapende kraft. 

 

Samtlige av hennes meddebattanter sa seg enige i at kulturen er viktig på mnge måter i et (lokal)samfunn. Både som lim og driver. Grete Wold (SV), medlem i Stortingets utdannings- og forskingskomite, synes samtalen om viktigheten av kultur bør på et større alvorspreg, siden kultur er så mye mer enn kos og moro for en lokalsamfunn. Wold kaller kultur et viktig tannhjul i kommunen. Heidi Austlid, administrerende direktør, Den norske Forleggerforening, ser også kulturen som en yhyre viktig del av et godt lokalsamfunn, og brukte - naturlig nok - noe tid på å snakke varmt om hvor bra det vil være å satse på å oppruste kommunale skolebibliotek.

 

Dordi Boksasp Lerum, Senterungdommen, var ikke ofte uenig med sine meddebattanter, men hadde også et fokus på det hun mener er uheldige forskjeller mellom (store) bykommuner og små kommuner ute i distriktene, når det gjelder kulturtilbud. Hun ønsker seg mer desentraliserte tjenester og aktiviteter innen kultursektoren i kommunene.

 

Helga Pedersen, styreleder, Norsk kulturskoleråd, delte avslutningsvis noen refleksjoner etter å ha hørt innlegg og debatt. Hun var glad for å høre debattantene ivre for å styrke kommunenes økonomi, og uttalte at hun er sikker på at det vil være en suksessfaktor om en ønsker at lokalpolitikerne skal prioritere kultur og kulturskole. Så understreket også viktigheten av søkbare, statlige midler til kulturskolene, for at de kan ta  utvikle og gi bedre tilbud i alle landets lokalsamfunn, uavhengig av hvor store eller små de er. 

 

> Opptak fra onsdagens debatt fins på Vimeo her

 

Debatten 15. august: Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?

 

Tirsdag 15. august var det blant annet debatt om "Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?". Her var det en faglig innledning i form av oppspill fra representanter fra UH-sektor, kulturskole og kommunalt kultursjefhold, før det ble en gemyttelig og saklig debatt med Hege Bae Nyholt (Rødt), leder, Stortingets utdannings- og forskningskomite, May Britt Lagesen, (Ap) medlem, Stortingets finanskomite, Kari-Anne Jønnes (H), medlem, Stortingets utdannings- og forskningskomite samt Marianne Skjulhaug, rektor, Kunsthøgskolen i Oslo.

 

Aslutningsvis takket Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd, innlederne og debattanter for gode innspill, og delte sine tanker etter å ha hørt meningsutvekslingene. Hun ble naturlig nok ikke glad over å høre rektoren ved KHiO fortelle at inntakskvaliteten på studentene innen kunstfagene ikke er på et tilfredsstillende nivå.

 

Videre var Pedersen tydelig på at kulturskolene må bidra med mer satsing både på bredde og fordypning. Hun understreket viktigheten av å satse på digitalisering – og viste til Kulturnett 3.0 – for å gi flere elever sjansen til gode fordypningstilbud uansett hvor de bor. Og avslutningsvis grep hun tak i fylkeskommunenes rolle i dette, ved å si at fylkeskommunene bør få, ha og ta en tyngre rolle i å utvikle fordypningstilbud på tvers av kommunene. 

 

Målet med denne debatten  som ble arrangert av Norsk kulturskoleråd, Norsk Tipping og Kunsthøgskolen i Oslo  var å løfte fram og drøfte gode strukturer og samarbeid innen det helhetlige utdanningsløpet innen kunst og kultur. Hvorfor lykkes noen? Hva skal til?

 

> Opptak av tirsdagens debatt pluss stipendutdeling i forkant på Vimeo

 

Dette var femte gangen Norsk kulturskoleråd var til stede som aktør under Arendalsuka. Kulturskolerådet hadde flere poster på sitt program under den politiske festivalen som fant sted i Arendal 14.–18. august. Flere av arrangementene Kulturskolerådets var involvert i ble strømmet, og kan også ses i ettertid.

 

Kulturkammeret i Kirkegaten 2B (rett ved Pollen) var Kulturskolerådets base under festivalen. Til daglig er både Arendal Kulturskole og ungdomstilbudet Smia hjemmehørende her, og huset er ellers et produksjons- og øvingshus for mange kulturuttrykk og aktiviteter. Der ble alle arrangementene Kulturskolerådet var involvert i arrangert, og der var det enkelt å treffe Kulturskolerådets politiske valgte og ansatte  for dem som kjente for en samtale om kulturskolen.

 

Merk: I år som i fjor samarbeida Kulturtanken, Ungdom og fritid, UKM, Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum om flere Ung kultur-arrangement under Arendalsuka.

  

Arrangementene Norsk kulturskoleråd er involvert i under Arendalsuka 2023

Kulturnett 3.0 – samspill i sanntid

Foredrag

Tirsdag 15. august kl. 10:2010:40

Smia, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangører: UKM Norge og Norsk kulturskoleråd

> Informasjon om arrangement i programmet på arendalsuka.no

 

> UKMs YouTube-kanal

 

Dette ble et møtested hvor fokus ble satt på digital kultur for barn og unge.

 

Kulturnett 3.0 er et prosjekt for å realisere en banebrytende måte å drive samskapende kultur, undervisning og samspill på fra hvert sitt sted. Avstand, digital latency og andre barrierer for digital samhandling viskes ut. Gjennom dette prosjektet åpnes nye veier for kulturarbeid.

 

UKM Norge og Norsk kulturskoleråd med flere utforsker nye digitale verktøy for å bidra til en ny måte å jobbe sammen på  uten at en er fysisk sammen. Hva dette er, hvor langt en har kommet og hvordan en ønsker at disse verktøyene skal bidra i fremtiden, ble her presentert.

 

Etter presentasjonen ble publikum invitert til mingling og diskusjon rundt temaet over en liten matbit og en kaffe.

 

Medvirkende:
 
 • Jens Nyland, prosjektleder, Norsk kulturskoleråd
 • Torstein Siegel, daglig leder, UKM Norge
Dataspillstrategien - en kamp om ordet

Debatt

Tirsdag 15. august kl. 12:30–13:30

Kraftverket Scene, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangører: UKM Norge, Ungdom og Fritid, Hyperion og Norsk kulturskoleråd

> Informasjon om arrangement i programmet på arendalsuka.no

 

> UKMs YouTube-kanal

 

Den nye dataspillstrategien skulle ha kommet allerede, men kommer snart. Hyperion, UKM, Ungdom og Fritid og Norsk Kulturskoleråd inviterte like fullt til debatt rundt gaming. Det ble en politikerdebatt utenom det vanlige. Her måtte politikerne vise seg som de beste gamerne for å vinne taletid og få det siste ordet. I forkant ble det levert oppspill fra representanter for tre organisasjoner samt en kommune/kulturskole.

 

Medvirkende
 
 • Even Aleksander Hagen (Ap), statssekretær og tidligere fylkesordfører i Oppland og Innlandet
 • Grunde Almeland (V), leder av Stortingets familie- og kulturkomite og leder for Oslo Venstre
 • Turid Kristensen (H), medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite
 • Tom Andreas Kristensen, Teamleder, UKM Norge
 • Ida Horpestad, Gamingkonsulent, Ungdom og Fritid
 • Mathias Jørgensen, Styreleder, Hyperion
 • Øystein Imsen, Prosjektleder, Oslo Kommune
Utdeling av Drømmestipendet 2023

Kulturaktivitet

Tirsdag 15. august kl. 13:30–13:50

Klangkammeret, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangører: Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping

> Informasjon om arrangement i programmet på arendalsuka.no

 

Her kan du se stipendutdelinga på Vimeo

 

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Det skal utdeles Ett av årets drømmestipend under Arendalsuka. Etter utdelingen vil vinneren vise oss noe av sine kuntneriske ferdigheter. 

 

Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Årlig deles det ut 50 stipend á 30 000 kroner 

 

Medvirkende:

 

 • Stipendvinner og danser Jesper Sandvik fra Arendal
 • Representanter for Arendal kommune, Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd
Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?

Debatt

Tirsdag 15. august kl. 14:0014:45

Klangkammeret, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangører: Kunsthøgskolen i Oslo, Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd

> Informasjon om arrangement i programmet på arendalsuka.no

 

Her kan du se debatten på Vimeo

(Merk: Debatten begynner etter 09:56 i opptaket)

  

Stortingsmelding 18, Oppleve, skape, dele (20202021)  også kjent som barne- og ungdomskulturmeldinga, påpeker at ansvaret for fordypning tilhører både det lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivået. Stortingsmeldinga fremhever at bosted ikke skal være en hindring barn og unge i å delta i opplæring og aktivitet innen kunst og kultur.

 

Så: hvordan kan vi samskape gode fordypningstilbud – som når alle barn og unge som vil delta, uansett hvor de bor i landet vårt?

Målet med arrangementet er å løfte fram og drøfte gode strukturer og samarbeid innen det helhetlige utdanningsløpet innen kunst og kultur. Hvorfor lykkes noen? Hva skal til?

 

Arrangementet var tredelt: innledning, faglige innledninger og politisk debatt. 

 

Medvirkende:

 

 • Marianne Skjulhaug, rektor, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Heidi Marian Haraldsen, prorektor, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Trude Skarvatun, rektor, Sunnfjord kulturskule
 • Alexander Krohg Plur, kultursjef, Ås kommune
 • Hege Bae Nyholt (Rødt), leder, Stortingets utdannings- og forskningskomite
 • May Britt Lagesen (Ap) medlem, Stortingets finanskomite
 • Kari-Anne Jønnes (H), medlem, Stortingets utdannings- og forskningskomite
 • Helga Pedersen, styreleder, Norsk kulturskoleråd
 • Programleder: Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråd
Kulturskolen som driver i lokalsamfunnsutviklingen

Debatt

Onsdag 16. august kl. 13:4514:30

Klangkammeret, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangører: KS og Norsk kulturskoleråd

> Informasjon om arrangement i programmet på arendalsuka.no

 

> Opptak av onsdagens debatt på Vimeo

 

Målet med arrangementet var å kople kultur og samfunnsutvikling. Lokalsamfunnsutvikling er et viktig tema i de fleste partienes valgprogram, men ofte uten å tematisere kulturlivets og kulturskolens rolle. Det kan det kanskje gjøres noe med.

 

Temaet ble her satt inn i rammen av pilotprosjektet «Fremtidens kulturskole» og hvordan kommunene ser hvordan oppvekstmiljø, næringsliv, folkehelse og kultur henger sammen. Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for SVD Oppvekst, kultur og utdanning i KS, og bidro sterkt i pilotarbeidet Fremtidens kulturskole og var innleder til denne debatten, som hun også deltok i.

 

Kulturskolerådets styreleder Helga Pedersen oppsummerte debatten til slutt.

 

Medvirkende:

 

 • Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør, KS
 • Grete Wold (SV), medlem i Stortingets utdannings- og forskingskomite
 • Jorodd Asphjell (Ap), medlem i Stortingets utdannings- og forskingskomite (stilte ikke)
 • Heidi Austlid, administrerende direktør, Den norske Forleggerforening
 • Dordi Boksasp Lerum, Senterungdommen
 • Helga Pedersen, styreleder, Norsk kulturskoleråd
 • Programleder: Terje Lindberg, nestleder i Kulturskolerådet
Kulturtanker: Kulturkam(m)eratene konfronteres! Direktepodkast fra Arendalsuka

Debatt

Torsdag 17. august kl. 13:3014:30

Smia, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangør: Kulturtanken

> Informasjon om arrangement i programmet på arendalsuka.no

> Relevant innlegg på periskop.no: Hør på barn og unge!

 

> Hør podkasten her


 

Ungdom og fritid, UKM, Norsk kulturskoleråd, NOKU og Kulturtanken er samlet på Kulturkammeret under hele Arendalsuka for å sette fokus på barne- og ungdomskultur. Det gjør det mulig og naturlig å invitere disses ledere til en direkte podkastsending om sentrale tema innen feltet: medvirkning , kvalitet , og relevans.

 

For å være relevante har arrangøren hentet inn de mest relevante aktørene til å stille spørsmålene. Nemlig barn og unge, som har vært og er en del av de kulturelle økosystemene vi alle er med på å bygge.

 

Gjennom å dele egne og andre barn og unges erfaringer skal den involverte aktørene her løfte fram områder som er viktige for unge kulturbrukere. Arrangøren håper "Kulturkameratene" får råd og innspill til hvordan de kan jobbe videre med å bygge et best mulig kunst- og kulturtilbud.

 

Medvirkende:
 
 • André Ruud, generalsekretær i Ungdom og fritid
 • Torstein Siegel, daglig leder i UKM
 • Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd
 • Monica Larsson, generalsekretær i Norsk kulturforum (NOKU)
 • Øystein Strand, direktør i Kulturtanken

 

> Her kan du søke i hele programmet for Arendalsuka 2023 

 

Kulturskolerådet stilte med både ansatte og politisk valgte

 

Både ansatte og politiske valgte i Kulturskolerådet gjorde også i år en innsats for kulturskolen under Arendalsuka. Kulturskolerådets hovedstyre var representert ved leder Helga Pedersen og nestleder Terje Lindberg. I tillegg mønstra administrasjonen en tropp på nærmere ti personer, ledet av direktør Morten Christiansen.

 

Utover egne arrangement, samarbeida Kulturskolerådet også i år med Ungdom og Fritid, UKM, Norsk kulturforum og Kulturtanken om en felles satsing som inkluderte en rekke arrangement på Kulturkammeret. Målet var å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud.

 

Arendalsuka 

Demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i og deg som vil være med å lytte til, debattere og løse samfunnsutfordringer. Rundt 1000 arrangement og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. I år arrangeres Arendalsuka 15.–19. august.
Årlig, nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Partipolitisk uavhengig. Har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt demokrati.

 

> Se også arendalsuka.no

Les flere nyheter!