Alle fordypningstilbud i sunnmørske kulturskoler på ett nettsted

09.08.2023 Hege Arstad (tekst) fordjuping.no (foto/skjermdump)
Del på:

Alle fordypningstilbud i sunnmørske kulturskoler på ett nettsted

ÅLESUND: Etter lanseringen av nettstedet fordjuping.no kan elever ved kulturskoler og videregående skoler på Sunnmøre enkelt se alt som fins av fordypningstilbud i den sørligste delen av Møre og Romsdal. Og elevene kan fritt melde seg på fordypningstilbud utenfor egen kommune.

 

Da det ble klart at prosjektet Kulturmosaikk fikk 900 000 kroner i stimuleringsmidler fra Sparebankstiftelsen DNB gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler i fjor høst, kunne de de 13 kulturskolene på Sunnmøre, Ålesund vgs, Volda vgs og Høgskolen i Volda igangsette planene om å skape et regionalt fordypningsprogram. Etter å ha ansatt prosjektkoordinator Robert Løkketangen i en 40 prosent-stilling, ble det raskt klart for virksomhetsleder Gro Dalen ved Ålesund kulturskule og resten av arbeidsutvalget, at et nytt nettsted måtte ville være smart å etablere.

 

– En av målsettingene for Kulturmosaikk er å koble sammen eksisterende fordypningstilbud. Med 13 kulturskoler som til dels har ulike administrative program og egne nettsted, var det vanskelig for både elever og lærere å orientere seg om hva som faktisk fins av fordypningstilbud i regionen. Hensikten med et felles nettsted er derfor først og fremst å synliggjøre hva som fins av fordypningstilbud innen musikk, dans, drama og visuell kunst på Sunnmøre, og gjøre tilbudene tilgjengelig for alle, uavhengig av hvilken kommune elevene bor i, sier Dalen.  

 

Får tatt i bruk all kompetansen

 

Etter at nettstedet fordjuping.no ble lansert i mai, har kulturskoleelever og elever ved de estetiske linjene på de to videregående skolene på Sunnmøre fått flere valgmuligheter å fordype seg i. Dermed bidrar nettstedet til å legge til rette for et mer helhetlig opplæringsløp innen kunstfag.

 

– Fra kulturskolens ståsted bunner Kulturmosaikk i et genuint ønske om å gi elevene våre et best mulig tilbud. Det fins mye spisskompetanse rundt omkring, men manglende kapasitet gjør at mange av de små kulturskolene ikke har mulighet til å tilby fordypningsprogram. Å samle informasjonen om alle fordypningstilbudene på ett nettsted har ikke bare gitt elever et større og bedre tilbud. Vi får også tatt i bruk kompetansen som allerede fins ved de involverte skolene, samtidig som vi får styrket det interkommunale samarbeidet mellom både kulturskoler, videregående skoler og Høgskolen i Volda, forklarer Dalen.

 

Gullet i mellomrommene

 

Et viktig satsingsområde for Kulturmosaikk er å etablere et lærernettverk og et fagmiljø der det samarbeides om metodikk og prosess, og videre utarbeide et opplegg samt legge en strategi for framtidige fordypningstilbud. Men selv om Kulturmosaikk fortsatt befinner seg i støpeskjeen, har samarbeidet ifølge Dalen allerede vist seg å være svært fruktbart.

 

– I tillegg til å gi en oversikt over alle aktuelle fordypningstilbud som fins i regionen, har vi også startet nye tilbud. Innenfor folkemusikk samarbeider vi med folkemusikklaget i Møre og Romsdal, og med det bidrar Kulturmosaikk forhåpentligvis også til å revitalisere prosjektet Raudan gull, som er et folkemusikk- og folkedansprosjekt for ungdom. Til høsten kan vi også tilby elevene på Sunnmøre undervisning i skapende skriving. Dette er riktignok ikke et fordypningstilbud, men verdt å nevne likevel, da det faller innunder Inkluderende kulturskoler, sier Dalen. For i tillegg til å videreføre, styrke og samordne eksisterende tilbud, handler Kulturmosaikk ifølge Dalen også om å finne potensialet som oppstår når flere aktører spiller på lag.

 

– Gullet ligger gjerne i mellomrommene. Det skjer noe når en tverrfaglig gruppe setter seg sammen. Man oppdager noe nytt, muligheter oppstår og vi får til ting vi ikke greier for egen maskin. Konklusjonen – og – drivkraften er at vi får til mer sammen enn vi gjør hver for oss, noe som gagner både elever, lærere og kulturlivet i hele regionen, avslutter Gro Dalen.

 

Nettstedet fordjuping.no finner du her 

Les flere nyheter!