Kulturskolerådet oppfordrer medlemskommunene til å levere høringsinnspill

23.08.2023 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet oppfordrer medlemskommunene til å levere høringsinnspill

OSLO: Helsedirektoratet har en veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger ute på høring. Norsk kulturskoleråd oppfordrer sine medlemskommuner til å vurdere å levere høringsinnspill – også for å få kulturskolen tydeliggjort i veilederen.

 

Norsk kulturskoleråd arbeider selv med et høringsinnspill, og håper samtidig at rådets medlemmer – kommuner som eier og driver kulturskoler – vil vurdere å levere innspill.

 

Den nye forskriften om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft 1. juli 2023.

 

– Dessverre omfatter ikke forskriften de kommunale kulturskolene eksplisitt. Kulturskolene kan imidlertid ses inn under forskriftens paragraf 2. Virkeområde, punkt f – andre virksomheter. Dermed vil det være aktuelt, også fra kulturskolehold, å la seg høre i denne saken, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd, og presiserer hvorfor Kulturskolerådet det er viktig at det gjerne kommer gode, poengterte og kulturskolerelaterte innspill i høringa:

 

– Det er på sin plass å tydeliggjøre kulturskolen som en kommunal virksomhet med liknende behov for miljø og helsekrav som øvrige kommunale tjenester – som skole, SFO og barnehage. Derfor oppfordrer vi kulturskolerådets medlemmer til å sette seg inn i veilederen, og eventuelt gi høringsinnspill til denne.

 

Fristen for å levere høringsinnspill: 15. oktober 2023.

 

Høringsdokumentene på helsedirektoratet.no

Forskriften på lovdata.no

 

Forskriftens formål

 

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger har som overordnet formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.

 

Forskriften skal sikre at hensynet til barn og elever blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager og skoler, ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager og skoler og ved den daglige driften.

 

Veilederen skal …

 

Veilederen skal fremme enhetlig fortolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagen, skolen og skolefritidsordninger.

 

Den kommende veilederen skal primært rette seg mot barnehagen og skolens eier, elever, ansatte og foreldre, men også tilsynsmyndigheten og andre med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

 

Innholdet i veilederen er knyttet opp til de ulike bestemmelsene i forskriften om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

 

Veilederens innhold er ikke rettslig bindende, men inneholder veiledning om hvordan regelverket skal tolkes og anbefalinger og råd for hvordan kravene i forskriften kan eller bør følges opp. Veiledningen inneholder også henvisninger til faglige anbefalinger, annet regelverk og andre myndigheter der det er relevant. Bestemmelsene i forskriften stiller krav til resultat og ikke krav til fremgangsmåte, og vil dermed være fleksible og gi rom for tilpasning til lokale forhold.

 

Ønsker tilbakemelding på …

 

Helsedirektoratet ønsker innspill til veilederen for å gjøre den best mulig for målgruppene.

 

Direktoratet ønsker tilbakemelding på

 

  • om strukturen er hensiktsmessig for målgruppene
  • spørsmål som ikke er dekket av veiledningen
  • om veiledningen er forståelig
  • hva som bør veiledes på bedre vis

Les flere nyheter!