Kor Arti-abonnenter får tilgang til «Ut på golvet»-pakkene

Bilde1 UpG 7.jpg
09.08.2023 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd (foto)
Del på:

Kor Arti-abonnenter får tilgang til «Ut på golvet»-pakkene

TRONDHEIM: 160 lydfiler med dansebeskrivelser er nå å finne på korarti.no og er dermed tilgjengelig for alle som abonnerer på Kor Arti’. Det er Norsk kulturskoleråds Ut på golvet-materiell som nå blir enklere å bruke i kulturskole, grunnskole og barnehage.

 

Ut på golvet ble skapt og utarbeidet av Norsk kulturskoleråd ved Siri Singsaas og Ragnhild Skille, i perioden 1998–2014. I alt ble det laget åtte «pakker» med detaljerte dansebeskrivelser, tilpasset musikk og illustrasjonsvideoer. 

 

Målgruppa for bruk av undervisningsmaterialet i Ut på golvet-pakkene er alle som arbeider med dans i kulturskole, grunnskole eller barnehage, og Ut på golvet er ment å være et supplement til ordinær danseundervisning.

 

Stort og variert utvalg

 

Norsk kulturskoleråd mener Ut på golvet passer for ulike aldersgrupper og profesjoner. Dansene er hentet fra flere sjangre og tradisjoner. Her er danser og øvelser med de enkleste trinn til mer kompliserte danser, fra det faste og bundne til det frie og kreative.

 

Her er også oppvarmingsdanser, sangleker, norske og internasjonale folkedanser/ tradisjonsdanser, miksere/miksedanser, linjedanser og danser som er «ferdiglaget» steg for steg. Videre fins også øvelser som ligger i grenselandet mellom dans og drama samt musikk som Kulturskolerådet håper kan inspirere til å utforme og skape danser selv.

 

Motivere til kreativ utfoldelse

Gjennom å bruke Ut på golvet ønsker Norsk kulturskoleråd at dans kan ses som en inspirerende læringsarena som motiverer til kreativ utfoldelse. 

 

> Les mer på korarti.no

Les flere nyheter!