Kulturskoler kan søke KOMP-midler

img_123.png
img_123.png
20.12.2010 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskoler kan søke KOMP-midler

OSLO: Kulturskoler med planer om kurs og prosjekt innen rytmisk musikk gjør lurt i å sjekke muligheten for KOMP-midler. Søknadsfristen er 15. januar 2011.

 

KOMP ble etablert i 2010 og administreres av Norsk musikkråd, som en videreføring av opplæringsdelen av MVO (Musikkverkstedordningen). KOMP støtter kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.

 

KOMP videreføres i 2011 på samme nivå som i 2010, og støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

I visse tilfeller kan KOMP også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.

 

Prioriterer prosjekt som når mange

 

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, for eksempel kulturskoler, organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper og andre offentlige aktører.

 

Opplæringsprosjekt som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, cd-utgivelser). Nye komposisjoner og arrangementer vil heller ikke bli støttet i 2011. Dansetiltak støttes bare når dansen er en integrert del av musikkaktiviteten.

 

Søknadsfrist for KOMP 2011 er 15. januar 2011. Det søkes online. Søknadsskjema legges ut på www.musikk.no/komp innen årsskiftet. På grunn av begrensede midler blir det også i 2011 bare én søknadsfrist.

 

Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning.

 

Les flere nyheter!