Kulturskule 2020 - med fokus på kulturskoleutvikling

img_765.JPG
INNLEDER OG PANELDEBATTANT: Styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd skal innlede og debattere på konferansen Kulturskule 2020.
03.09.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskule 2020 - med fokus på kulturskoleutvikling

FØRDE: Kulturskolen skal være en grunnstein i den lokale kultursatsinga, også i 2020. Norsk kulturskuleråd Sogn og Fjordane ønsker derfor å fokusere kulturskoleutvikling, og sammen med tre partnere arrangerer de konferansen Kulturskule 2020.

 

Konferansen arrangeres i Førde 19. september, og kulturskolerådets fylkesavdelings har fått med seg følgende samarbeidspartnere: KS, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Førde kommune.

 

Påmeldingsfrist er 12. september. Se mer informasjon om påmelding nederst i artikkelen.

 

Kulturskoleeiere og kulturskoleledere

 

Arrangøren har fokus på at barn og unge skal få gode og attraktive kulturelle oppvekstvilkår. De ønsker å se på hvordan denne utfordringen løses, sett i lys av forslaget til ny rammeplan for kulturskolen og rapporten «Det muliges kunst» som i vår ble framlagt av den regjeringsoppnevnte Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen.

 

Målgruppa for konferansen er kulturskoleeiere (ordførere, rådmenn, andre administrativt ansatte …), kulturskoleledere og ansatte i fylkeskommune og KS, ved Griegakademiet og Firda vidaregåande skule - og andre kulturinteresserte fra alle vestlandsfylkene.

 

Innledninger og paneldebatt

 

Konferansen starter med innledning fra flere aktører, som senere sitter i panelet når det blir debatt, der også deltakerne får delta.

 

Klarerte innledere:

 

  • Nils R. Sandal, styreleder i Norsk kulturskoleråd

  • Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre

  • Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole

  • Olve Grotle, ordfører i Førde

  • Bjarne Birkeland, assisterende skolesjef i Stavanger

 

KS vil også stille med en innleder. I tillegg arbeides det med å få med en innleder fra Kunnskapsdepartementet.

 

Arrangøren ser for seg at det i etterkant kan være naturlig å danne (regionale) arbeidsgrupper som arbeider videre med konferansetemaet.

 

Påmeldingsinformasjon

 

Påmeldingsfristen er 12. september og påmelding gjøres per e-post til Edvin Eriksen, rådgiver for Norsk kulturskoleråd i Sogn og Fjordane. Hans e-postadresse: edvin.eriksen@kulturskoleradet.no.

 

Deltakeravgift: 500 kroner.

 

Konferansen arrangeres på Sogn og Fjordane kunstmuseum i Førde, og varer fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!