På vei fra intensjonsavtale til samarbeidsavtale

img_772.JPG
ETT SKRITT NÆRMERE: UH-sektoren i Midt-Norge og Norsk kulturskoleråd har møttes, og gått videre på veien mot en samarbeidsavtale.
24.09.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

På vei fra intensjonsavtale til samarbeidsavtale

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og UH-sektoren i Midt-Norge har tatt enda et skritt nærmere et formalisert samarbeid. Målet er at en samarbeidsavtale skal være på plass innen 1. januar 2015.

 

Nylig møttes representanter fra tre høgskoler (gskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds Minne Høgskole), flere ulike fakultet ved NTNU og Norsk kulturskoleråd for å informere hverandre om hverandres arbeid og tanker rundt et framtidig samarbeid.

 

I juni forente Norsk kulturskoleråd og de fire midtnorske utdanningsinstitusjoner krefter for å styrke samarbeidet mellom kunstfagmiljø og pedagogikkmiljø samt relevante utdanninger i UH-sektoren.

 

Mer om intensjonsavtalen her

 

På møtet 16. september i Norsk kulturskoleråds hovedkontor i Trondheim ble det bestemt å nedsette ei arbeidsgruppe med representanter fra hver institusjon samt Norsk kulturskoleråd. Denne gruppa skal utarbeide et utkast til en samarbeidsavtale. Hvem som blir med i gruppa skal være på plass denne uka.

 

Utkastet skal legges til grunn for videre drøftinger internt hos UH-aktørene samt i kulturskolerådet. Utkaste skal være ferdig primo november 2014, med tilbakemeldingsfrist innen 20. november.

 

Aktørene som var samlet hos Norsk kulturskoleråd i Trondheim skal møtes igjen medio desember. Da er målet å ferdigstille en samarbeidsavtale, som kan bli gjeldende fra 1. januar 2015.

 

På møtet ble det også diskutert om samarbeidspartnerne skal arrangere en felles konferanse neste år, med tema «Den gode kulturskoleeier». Også dette vil bli diskutert nærmere både i hver enkelt leir samt i fellesskap senere.

 

 

Les flere nyheter!