Hjelp til å lage lokale læreplaner

2016 Læreplaner 8.12.png
PLANASSISTANSE: Norsk kulturskoleråd har laget et forslag til innholdskriterier for lokale læreplaner.
09.12.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Hjelp til å lage lokale læreplaner

TRONDHEIM: Med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen, er stadig flere kulturskoler i gang med å utarbeide lokale læreplaner. Norsk kulturskoleråd trår til med litt planarbeidsassistanse: Et forslag til innholdskriterier i en lokal læreplan.

 

Her finner du dokumentet Forslag til innholdskriterier i en lokal læreplan

 

Forslaget fins i Rammeplanseksjonen der du finner også mye annet nyttig rammeplanrelatert stoff. Her vil du etter hvert også finne gode eksempler på lokale læreplaner, eller (lokale) fagplaner, som slike planer heter ved mange kulturskoler i dag.

 

Også Veiledning for lokalt rammeplanarbeid kan være god å bruke underveis i læreplanarbeidet.

 

Lokale læreplaner

 

Som en del av rammeplanarbeidet forutsettes at det enkelte lærerkollegium utarbeider lokale læreplaner som spesifiserer kulturskolens tilbud innenfor de ulike fagene og programområdene, med progresjon og innhold for undervisninga.

 

Utgangspunktet for planene er læringsmålene, samtidig som en tar hensyn til prinsippet om tilpasset opplæring for den enkelte elev. Dette bør være et kollektivt arbeid der kolleger gjennom dialog utvikler normer for hva som er god planlegging, god undervisning og god vurderingspraksis. Slik utvikles felles standarder.

 

Utarbeiding av lokale læreplaner vil være et viktig utviklingsarbeid for den enkelte kulturskole, som ledd i det å stimulere til økt kvalitet i kulturskoletilbudet.

Les flere nyheter!