Kykeliky også i 2017 - i Stjørdal

2016 Kykeliky.png
KYKELIKY på HELL: I 2017 galer Kykeliky-hanen på Hell 4. og 5. april.
13.12.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kykeliky også i 2017 - i Stjørdal

STJØRDAL: Konferansekonseptet Kykeliky videreføres – og i 2017 skjer det i Stjørdal. Tidspunkt: 4. og 5. april.

 

Arena for den fjerde Kykeliky-konferansen blir Scandic Hell.

 

Kykeliky-konferansen er en møteplass for ansatte i barnehage, kulturskole, grunnskole og høyere utdanning, rektorer, styrere, kulturskoleeiere, skole- og barnehageeiere, forskere, politikere, kulturarbeidere, bibliotekansatte, studenter og alle som er engasjert i kunst og kultur for aldersgruppa fra null til åtte år.

 

Som deltaker vil du

  • få høre erfaringer fra spennende kunst- og kulturprosjekt
  • bli oppdatert på aktuelle problemstillinger innenfor kunst, kultur og kreativitet for de yngste
  • få oppleve flotte kunstneriske innslag med barneperspektiv
  • få delta på praktiske verksteder som gir inspirasjon til eget arbeid
  • få kjennskap til gode samarbeidsmodeller for overføring til egen kommune

 

Konferansen er initiert av og blir arrangert av Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene)

 

Mer om konferansetilbudet Kykeliky her

 

Invitasjon med detaljert program, omtaler av foredragsholdere og link til påmelding for Kykeliky 2017 blir sendt ut i januar 2017.

Les flere nyheter!