Nasjonal kartlegging av «truede» instrument

2016 kartlegging 14.12.jpg
KARTLEGGES: Fagott, obo, kirkeorgel, kontrabass og harpe er instrument som kartlegges gjennom prosjektet "Instrumenter i fokus".
14.12.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nasjonal kartlegging av «truede» instrument

FAGERNES: Et nasjonalt kartleggingsarbeid med tittel «Instrumenter i fokus» er i gang. Målet er å få et økt fokus på instrumentgruppene fagott, harpe, kirkeorgel, kontrabass og obo – og helst få flere interessert i å spille disse instrumentene.

 

Prosjektet «Instrumenter i Fokus» (tidligere kalt truede instrumenter) er igangsatt etter initiativ fra Valdres sommersymfoni, De unges Orkesterforbund, Voksenåsen sommer- og vinterakademi og Norsk kulturskoleråd.

 

Dette er et nasjonalt rekrutterings- og tiltaksprosjekt for instrumentgruppene harpe, obo, fagott, kirkeorgel og kontrabass. Målet er at ved å rette fokus mot disse instrumentgruppene og lage en helhetlig kartlegging, så kan en samle innsatsen og øke samarbeidet.

 

Tverrnasjonalt samarbeid, og målrettede midler skal settes inn til rekruttering og fokus for å bedre dagens situasjon, både i henhold til antall elever som spiller samt søkere til høyere utdanning er stikkord for prosjektets mandat. Prosjektet støttes av mange norske musikkinstitusjoner.

 

– Vi er vi nå er i kartleggingsfasen. Målet er å få til en så helhetlig oversikt og derav også et så utvidet samarbeid som mulig. I den anledning håper vi at dere kan være behjelpelige med dette registreringsarbeidet. Vi ønsker og håper at alle kulturskoleelever, potensielle søkere til høyere utdanning samt lærere vil benytte linken under til å registrere seg, sier Helene Sinding-Larsen, koordinator for Instrumenter i fokus.

 

Her kan du registrere deg – om du spiller harpe, obo, fagott, kirkeorgel og/eller kontrabass

 

Les flere nyheter!