Lederkonferansen 2019 over målstreken på godt vis

26.04.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Lederkonferansen 2019 over målstreken på godt vis

OSLO: Lederkonferansen 2019 ble arrangert 25. og 26. april. Årets hovedtema var "Ledelseskunst i endringens tid". På foredragssida bidro blant andre Silvija Seres, Henning Bang og Ola Kveseth Berge. Og underveis ble prisen Årets kulturskolekommune 2019 tildelt Molde kommune.

 

Lederkonferansen er et konferansetilbud laget spesielt for kulturskoleledere, politikere og ledere innen oppvekst og kultur.

 

Følgende foredragsholdere og øvrige bidragsytere stilte på årets konferanse:

 

Silvija Seres: «Kunst med eller mot teknologi» (hovedforedrag)

 

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK samt som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Utgangspunktet for Seres' foredrag på Lederkonferansen 2019 var "Teknologi endrer kunst og samfunn i rekordfart". Kunstnere bruker nye verktøy, finner nye uttrykk og ny tematikk. Når menneskenes vesen står i fare for å bli omformet på ett tiår, trenger vi dyp og varm dialog om kunnskap for fremtiden, og oss i fremtiden.

 

Henning Bang: «Hvordan skape en effektiv og velfungerende ledergruppe?» (hovedforedrag)

 

Henning Bang er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og forsker på hvordan ledergrupper kan bli mer effektive og velfungerende. Gjennom sin forelesning presenterte Bang en forskningsbasert modell for hvilke faktorer som påvirker ledergruppers resultater, og viste hvordan en i praksis kan utvikle en ledergruppe til å bli mer effektive og velfungerend

 

Ola Kveseth Berge: «En kulturskole for alle?» (hovedforedrag)

 

Ola Kveseth Berge er kulturviter (PhD og MA i kulturstudier) med utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge. Han har en doktorgrad innen internasjonal kulturpolitikk, der han har studert norsk utenrikskulturell virksomhet, med fokus på UDs kulturpolitiske ansvar og praksis. Berge har jobbet ved fagområdet for kulturforsking ved Telemarksforsking siden 2009. Berges foredrag tok utgangspunkt i forskningsarbeidet Berge er satt til å lede i forbindelse med den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur som den stortingsvedtatte kulturskolemeldinga blir en del av.

 

Andre bidragsytere var:

  • Sidsel Karlsen, professor, Norges musikkhøgskole
  • Adriana de Lorenzo Tillborg, doktorand, Musikhögskolan i Malmø
  • Arnfinn Bjerkestrand, kultursjef, Stavanger kommune
  • Ole Tobias Lindeberg, direktør, Oseana kunst- og kultursenter
  • Per Olav Sørås, fagsjef - skole og barnehage, Os kommune
  • Hilde Solberg, rektor, Gosen skole
  • Rune Rebne, førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole
  • Anders Rønningen, FoU-leder, Norsk kulturskoleråd

Flere av disse bidragsyterne var i ilden andre dag da konferansedeltakerne kunne velge mellom tre parallelle opplegg under vignetten "Ledelse og samhandling mellom sektorer og institusjoner". Disse tilbudene hadde fått titlene "Hvordan bryte kjønnsmønsteret i kunst- og kulturopplæringa", "Inkludering og ekskludering" og "Samhandling i kunst- og kulturopplæring".

 

Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole, åpnet konferansen, mens Karin Sunderø, var konferansens kurator og moderator. I tillegg til å være profesjonell kurator er hun også blant annet direktør ved Sunderø Art Gallery.

 

Molde ble Årets kulturskolekommune 2019

 

Norsk kulturskoleråd, Norges musikkhøgskole og KS var konferansens arrangører, og arrangementet fant sted på Norges musikkhøgskole i Oslo. Lederkonferansen er arrangert hvert år siden oppstarten i 2010 - dette var tiende utgaven - og legges alltid til torsdag og fredag i første uke etter påske.

 

De siste årene har utdelingen av prisen Årets kulturskolekommune vært et fast innslag på konferansen, slik blir det også nå. Prisen gikk i år til Molde kommune. Statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet og styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd overrakte den gjeve prisen til moldeordfører Torgeir Dahl.

 

Les også: Molde Årets kulturskolekommune 2019

 

Lederkonferansen 2019 inneholdt også kunstneriske innslag, en konferansejubileumsmiddag og muligheten for gratis inngang til åpningkonserten på ECMA-samlingen som ble arrangert på Norges musikkhøgskole samtidig med Lederkonferansen.

Les flere nyheter!