Utenforfloken presenterte nullvisjonen Null Unge Utenfor

27.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Utenforfloken presenterte nullvisjonen Null Unge Utenfor

OSLO: Null Unge Utenfor (NUU). Det er nullvisjonen som ble lansert av Utenforfloken tirsdag 27. april. Samme dag ble det også lagt fram 13 konsept som kan brukes til å forhindre og motvirke utenforskap. Norsk kulturskoleråd er en av 21 samfunnsaktører som har vært involvert i Utenforflokens satsing for inkludering/mot utenforskap.

 

Både H.K.H. Kronprins Haakon, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kulturminister Abid Raja bidro med hilsninger på det Facebook-sendte arrangementet, der nullvisjonen ble lanserert samt at prosess og resultater ble presentert, etter en samskapingsarbeid som har pågått siden høsten 2020.

 

Det ble presentert en "portefølje av nye svar" som skal bidra til forebygging av ungt utenforskap". Norsk kulturskoleråd har vært involvert i hele prosessen siden oppstarten, og Kulturskolerådets representanter har spesielt vært involvert i utviklinga av konseptene Gnister og Mellomrom (begge omtalt nedenfor).

 

Porteføljen med 13 konsept fra innovasjonsprosessen i Utenforfloken er konkrete løsninger som skal bidra til å oppnå denne nullvisjonen.

 

Gnister

 

Konseptet Gnister er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og GjensidigeStiftelsen, og beskrevet slik på nettstedet nullungeutenfor.no:

 

"Gnister er en digital arena hvor barn og unge kan dele sine hobbyer, aktiviteter og prosjekter på tvers av interesseområder og geografi. Ved å dele aktiviteter kan de som er på Gnister både gi og hentet idéer fra hverandre.

 

Gnister er en nasjonal oversikt som viser mangfoldet i aktivitetstilbudet som eksisterer i landet, både organisert og uorganisert aktivitet. Gnister synliggjør aktivitetene, kobler unge mennesker sammen med hverandre og inspirerer til opprettelse av flere tilbud. Gnister bidrar også til at det blir enklere for barn og unge å komme i kontakt med andre som er interessert i liknende aktiviteter som dem selv. De som driver lokale initiativ og aktiviteter kan selv melde disse initiativene inn til plattformen. Aktører som er interessert i å støtte eksisterende initiativ og hjelpe med oppskalering, kan bruke Gnister for å få en god oversikt over hva som finnes.

 

Et viktig poeng i Gnister er å vise aktivitet, skape ny aktivitet, opprette kontakt mellom mennesker, bidra til vennskap og å skape tilhørighet!"

 

Mellomrom

 

Konseptet Mellomrom er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, OBOS, Kulturtanken og Den Norske Opera & Ballett, og beskrevet slik på nettstedet nullungeutenfor.no:

 

"Flere barn og unge har etter fjerde klasse ikke tilgang til AKS/SFO. Mellomrom fyller rommet etter skoledagen og frem til foreldre kommer hjem, med aktivitetstilbud basert på barn og unges egne interesser knyttet til kunst og kultur.
 

Flere barn og unge uttrykker et ønske om fritidstilbud uten prestasjonspress. Etter fjerde klasse mister også mange tilgang til AKS/SFO og de tilhørende aktivitetstilbudene.

 

Mellomrom fyller tidsrommet rett etter skoleslutt, før foreldre kommer hjem fra jobb, med aktivitetstilbud innen kunst og kultur. Innholdet skapes i samarbeid med lokale kulturtilbydere og barn og unge selv – slik blir innholdet utformet etter lokalt behov og kunnskap. Ved å bruke skolen og nærmiljøet rundt som arena, sørger Mellomrom for en relevant, lokal møteplass som senker den økonomiske og sosiale terskelen for deltakelse. Eldre elever med kredibilitet hos målgruppen kan være med å skape og lede tilbudet, og bidrar dermed som naturlige rollemodeller."

 

Porteføljen med 13 konsept fra innovasjonsprosessen i Utenforfloken er konkrete løsninger som skal bidra til å oppnå denne nullvisjonen.

 

Mer om Nullvisjonen og alle de 13 konseptene på nettstedet nullungeutenfor.no

 

Facebook-eventet kan ses i opptak via denne lenka: https://fb.me/e/AdC94zQ6.

 

Norges Fotballforbund, Norsk Tipping, OBOS og innovasjonsselskapet ÆRA starta dette innovasjonssamarbeidet. Norsk kulturskoleråd ble invitert inn, som en av flere samarbeidspartnere, og takket ja til å delta. Til sammen har 21 samfunnsaktører fra privat, frivillig og offentlig sektor vært involvert i samskapingen.

 

Utenforfloken hadde oppstart i høst og avsluttes nå i april 2021. Intensjonen har vært at en gjennom en innovasjonsprosess, skal komme fram til noe som kan være verdt å ta videre i ulike sammenhenger. Og dette noe skal altså bidra til at barn og ungdom ikke skal falle utenfor i like stor grad som nå.

 

«Det siste halve året har vist hvor viktig det er med arenaer som samler, som skaper tilhørighet, inkludering og felleskap. Alt dette er forutsetninger for gode liv og et godt samfunn. Når noen faller utenfor sosialt, kulturelt, fysisk eller økonomisk, er det ikke bare krevende og potensielt ødeleggende for den enkelte, det er en stor utfordring for samfunnet», het det da ÆRA lanserte samarbeidsprosjektet i høst.

 

Æra jobber med samfunnsansvar som inngang til innovasjonsarbeid, og fikk med seg Norges Fotballforbund, som har som ambisjon å være Norges største felleskapssarena. Likeså OBOS, som vil skape levende nabolag og Norsk Tipping, som er en svært viktig støttespiller for frivilligheten.

 

Denne kvartetten fikk med seg en rekke andre samarbeidspartnere, som Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken. Fra Norsk kulturskoleråd har følgende deltatt: Direktør Morten Christiansen og rådgiverne Hege Ivangen-Hagedal og Ragnhild Skille.

 

Mer om Utenforfloken på nettstedet floke.era.as her

Les flere nyheter!