Udir har laget film om kulturskolen – på sju språk

09.04.2021 Egil Hofsli (tekst) (Ill.: Bilder/Udirs film)
Del på:

Udir har laget film om kulturskolen – på sju språk

OSLO: Utdanningsdirektoratet har produsert en animasjonsfilm om kulturskolen. Filmen fins i flere versjoner, på sju språk. Hele "filmpakken" vil bli gjort tilgjengelig for kommunene, som et hjelpemiddel til å oppnå bedre synliggjøring av skoleslaget.

 

Du kan se den 50 sekunder lange filmen i denne artikkelen (se nedenfor). Denne versjonen av filmen, som er med norsk tale og tekst, er også er å finne på Udirs nettside om kulturskolen her. Der finner du også mye annen kulturskolerelatert informasjon.

 

– Filmen er produsert med tale og tekst på følgende språk: arabisk, engelsk, farsi, norsk, polsk, russisk og somali, sier Dina Dalaaker, seniorrådgiver ved Avdeling for forskning og internasjonale studier i Udir. Filmene vil innen kort tid bli tilbudt alle landets kommuner.

 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet – og med assistanse fra Norsk kulturskoleråd  synliggjør nå Utdanningsdirektoratet (Udir) kulturskolen som skoleslag på flere måter. På nettstedet udir.no finner du nå mye informasjon om kulturskolen – også informasjon på flere språk – plassert under menypunktet Utdanningsløpet.

 

Se filmen her:

   

 

Det aktuelle oppdraget Udir mottok fra sitt departement, var henta fra regjeringsstrategien 

«Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning». Oppdraget var å utarbeide og synliggjøre informasjon om kulturskolen samt utvikle informasjon om kulturskolen på flere språk – med foresatte som målgruppe.

 

 Gjennom et godt og samstemt samarbeid med Kunnskapsdepartementet og nå også Udir, har Norsk kulturskoleråd fått bidra til at kulturskolen nå har fått en viktig og riktig plass på Udirs nettsted. Vi er svært tilfreds med den måten kulturskole blir presentert på, og ser frem til et fortsatt utviklende samarbeid med både departement og direktorat, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

– Vi har blant annet bidratt ved å innhente kunnskap og informasjon fra kulturskoler/kommuner, som i en undersøkelse i forbindelse med KIL-prosjektet sa seg villige til å være en ressurs i sammenhenger som denne, sier Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og sentral i kulturskolerådets hjelp til Udir. Om lag 40 kommuner meldte tilbake og bidro dermed til å legge grunnlaget for innholdet på et verksted Utdanningsdirektoratet arrangerte i mai, der fokus var nettopp det aktuelle oppdraget fra Kunnskapsdepartementet.

 

Kulturskolerådets arbeid med å hjelpe Udir sto i tett relasjon til kulturskolerådets strategi for inkludering av flyktninger og innvandrere.

 

Les flere nyheter!