Forskningswebinar 6. mai: Kulturskolen og det digitale

19.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Forskningswebinar 6. mai: Kulturskolen og det digitale

TRONDHEIM: Kulturskolen og det digitale er tema, når Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og Norsk kulturskoleråd innbyr til nytt webinar med formidling av aktuell forskning for kulturskolen. Webinardatoen er 6. mai.

 

Webinaret arrangeres via Zoom, torsdag 6. mai kl. 12.00-13.30.

 

Påmelding gjør du her

Påmeldingsfrist: 4. mai 2021.

 

Lansering av forskningsrapport

 

I den første delen av webinaret vil Telemarksforskings rapport fra forskningsprosjektet som Norsk kulturskoleråd utlyste i 2020, bli presentert av prosjektleder Ola K. Berge (bildet). Dette blir den offisielle lanseringen av rapporten, som også inneholder anbefalinger til kulturskolefeltet.

 

Rapporten vil bli publisert på kulturskoleradet.no og Telemarksforskings nettsted fra samme tidspunkt, og vil bli brukt som forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for videre utviklingsarbeid.   

  

Perspektiv på musikkteknologi og didaktisk praksis

 

Om del to av webinaret forteller foredragsholder Øyvind Johan Eiksund (bildet):

 

«Dagens ordskifte om digital teknologi og musikk handlar som regel om pandemitilstand og fjernundervising. Dette foredraget handlar ikkje om det. Antologien «Music Technology in Education – Channeling and Challenging Perspectives (2020)» blei rett nok fødd under pandemien, men vart unnfanga på den tida det var vanleg å handhelse på kvarandre, og dei store spørsmåla dreia seg om korleis digital teknologi stiller spørsmål ved musikkundervisingspraksisar i skule og høgare utdanning, ved mål og innhald i musikkutdanning, og ved forståinga av musikk og musikkskaping i seg sjølv.

 

I denne webinardelen vil eg fortelje litt om kva eit knippe nordiske musikkforskarar kom fram til når dei vende blikket sit mot musikkteknolog i didaktiske praksisar og korleis dette utfordrar grunnleggande sider ved det vi som musikklærarar held på med.»

 

Etter begge foredragene vil det gis anledning til spørsmål. Webinaret er åpent for alle, men det er nødvendig med påmelding. 

 

Påmelding gjør du her

Påmeldingsfrist: 4. mai 2021.

 

Webinar nummer to av tre

 

Dette webinaret er nummer to av tre i en webinarserie med fokus på forskningsformidling til kulturskolelærere og -ledere. Her skal altså aktuell, kulturskolerelatert forskning presenteres for kulturskolefeltet – av forskere.

 

– Disse webinarene i 2021 skal være «step stones» fram mot konferansen Cutting Edge Kulturskole – med tilhørende praksiskonferanse – som avholdes i Agder 6.–8. oktober 2021, sier Gry Sagmo Aglen (bildet), leder av Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning. Hun er med i prosjektledelsen for denne webinarserien, sammen med Anders Rønningen og Merete Wilhelmsen fra Norsk kulturskoleråd.

 

 

Les også: Tilbyr webinarer med forskningsformidling 

Til nettsida Forskning og utvikling

Les flere nyheter!