Dialogkonferanse som ledd i kulturskoleutvikling

2018 Veilederkorps 2 14.6.png
KLARE FOR DIALOGKONFERANSE: Inger Anne Westby (øverst), Gunnar Skaar og Åste Selnæs Domaas er bidragsytere på dialogkonferansen i mai.
28.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Dialogkonferanse som ledd i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: I perioden september 2020 – februar 2022 gir Norsk kulturskoleråd 35 kommuner veiledning i kulturskoleutvikling. Nå i mai 2021 tilbys de involverte kommunene den første av veiledningas tre dialogkonferanser.

 

Som en del av Norsk kulturskoleråds veiledningsordning arrangeres det dialogkonferanser. I mai arrangeres den første av i alt tre dialogkonferanser for kommunegruppene som deltar i Norsk kulturskoleråds i veiledningsordning portefølje 3.

 

Dialogkonferanse 1 arrangeres som webinar, og veiledningskommunene er fordelt på tre konferansedager – med samme oppbygging, 4., 5. og 6. mai. Cirka ti kommuner (representert med omtrent 45 deltakere til sammen) deltar på hver konferansedag. I tillegg deltar medlemmene i Kulturskolerådets veilederkorps og medlemmene i ressursteamet samtlige dager.

 

Dialogkonferansen er en møteplass for erfaringsdeling, som del av (skole)utviklingsarbeidet. Dialogkonferansen som møteplass bygger på ideen om nettverk og samhandling om det uferdige, gjennom erfaringsdeling og kritisk refleksjon. Dialogkonferansen følger en fast oppsatt læringsstruktur med møter med andres praksis og fortellinger fra kommunegruppene, bundet sammen med teori, begreper og modeller.

 

Sentralt i både veiledningen og i vårens dialogkonferanse står nødvendigheten av utvikling av profesjonelle læringsfelleskap (PLF) som forutsetning for videre utvikling av kulturskolen.

 

På dialogkonferansen denne våren blir det innlegg ved Gunnar Skaar og Inger Anne Westby, begge med i ressursteamet tilknytta Kulturskolerådets veiledningskorps samt ved Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Det blir både plenums- og gruppeøkter, og flere kommuner skal dele oppsummere og dele sine erfaringer fra veiledningsprosessen de er i gang med.

 

Veiledning i kulturskoleutvikling har egen nettside på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!