Kulturskolerådet ber om kulturskoleutviklingsmidler i revidert statbudsjett

08.04.2022 Egil Hofsli (tekst) Ingrid Vasconcelos/ (foto)
Del på:

Kulturskolerådet ber om kulturskoleutviklingsmidler i revidert statbudsjett

TRONDHEIM: I et innspill til revidert statsbudsjett for 2022, ber Norsk kulturskoleråd om at regjeringa vurderer å starte innføringen av søkbare utviklingsmidler for kulturskolene allerede i år, og da starte med å opprette en pott på for eksempel 20 millioner kroner.

 

Innspillet er sendt til Kunnskapsdepartementet v/kunnskapsminister Tonje Brenna, og er som følger:

 

Innspill til revidert statsbudsjett 2022 – midler til kulturskoleutvikling

 

Vi viser til vårt innspill til statsbudsjett for 2023 datert 17. januar 2022, der konklusjonen var:

 

«Å innføre årlige, søkbare utviklingsmidler vil etter Norsk kulturskoleråds mening være en vesentlig forutsetning for å sette de kommunale kulturskolene i stand til nå Stortingets og stortingsmeldingens høye målsetninger. Norsk kulturskoleråd bidrar gjerne med å utvikle innretning og til gjennomføring av en slik ordning, sammen med Udir, KS, universitets- og høyskolene, og andre relevante samarbeidspartnere.»

 

Det er flere grunner til at vi nå ønsker dette temaet vurdert i allerede i samband med utarbeiding av revidert statsbudsjett for 2022:

  1. Innføringen av gratis kjernetid i SFO vil kreve at det blir satt søkelys på et godt innhold, relatert til vedtatt rammeplan for SFO. Her er de kommunale kulturskolene løftet frem som en viktig bidragsyter.
  2. Den pågående flyktningsituasjonen vil på ganske kort sikt gjøre at kapasiteten i kulturskolene vil utfordres. Dette vil mange steder kreve et utviklingsarbeid om man skal kunne gi gode tilbud til flyktningene.
  3. Ved utgangen av pandemien ser vi at mange unge ila de to siste årene har mistet den tilhørigheten, mestringsfølelsen og felleskapet kulturskolen gav dem. Dette må det jobbes bevist med allerede i år om situasjonen skal endres på en positiv måte.

Vi ser altså flere utviklingstrekk i samfunnet som samlet gjør at kulturskolene både må gjøre kortsiktig og langsiktig utviklingsarbeid for å kunne nå Stortinget og Meld. St. 18 (2020–2021) sine målsetninger om kulturskole for alle.

 

Revidert statsbudsjett for 2022 framlegges 12. mai 2022.

Les flere nyheter!