– Godt kulturskoletilbud bra for folkehelsen

08.04.2022 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd (foto)
Del på:

– Godt kulturskoletilbud bra for folkehelsen

TRONDHEIM: Det viktigste virkemiddelet for bedre folkehelse er å utjevne forskjeller. Folkehelse er medvirkning, mestring, psykisk og fysisk helse, tilhørighet, opplæring, like muligheter og tilrettelegging. Alt dette er sentralt i kulturskolen. Det melder Norsk kulturskoleråd i høringa knytta til den kommende stortingsmeldinga om folkehelse, og foreslår tiltak som blant annet kan styrke kulturskolene.

 

Våren 2023 skal regjeringa legge fram stortingsmelding – om folkehelse. Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmeldinga om folkehelsepolitikken, og ønsker innspill til arbeidet fra aktører i alle samfunnssektorer.

 

> Mer om arbeidet med ny folkehelsemelding her

 

Norsk kulturskoleråds høringssvar er nå innsendt. Der skrives det videre at sosial bærekraft handler om tilhørighet, og jobben med å sikre alle innbyggerne like muligheter for deltakelse i lokalsamfunnet. Samtidig handler det om mindre ulikhet, likestilling mellom kjønn, god utdannelse, god helse og mulighet for medvirkning.

 

Kulturskolerådet mener også at kulturskolen er ett viktig verktøy for sosial bærekraft, og et sentralt virkemiddel alle kommuner har og kan bruke til å utjevne forskjeller å fjerne sosiale barrierer og gi muligheter. Dette framheves også i kulturskolens vedtatte rammeplan. Manglende utdanning, arbeid og sosial stønad har en økt forekomst i arv. Sosioøkonomisk er det lønnsomt å få barn og unge inn i kulturskolen, for å bygge robuste unge voksne som deltar aktivt i samfunnslivet.

 

Norsk kulturskoleråd foreslår avslutningsvis disse tiltakene:

 

  • At folkehelsemeldingen beskriver koblingen til Opplæringsloven §13.6, slik at kulturskolene kan bli en naturlig ressurs i folkehelsearbeidet både i fylkene og kommunen. På denne måten kan eksisterende kommunale ressurser lokalt benyttes på en bredere måte.
  • At staten sikrer gode økonomiske rammevilkår til kommunene.
  • At det innføres statlige, søkbare utviklingsmidler slik at kulturskolene kan utvikle nye undervisningsformer og slik kan gi relevante tilbud til en større målgruppe.

Norsk kulturskoleråd skriver at organisasjonen står gjerne til disposisjon i den videre dialogen i arbeidet med folkehelsemeldingen.

Les flere nyheter!