Lederkonferansen 2022 fokuserte bærekraft i ledelse

22.04.2022 Egil Hofsli (tekst og skjermdumper) Ingolf Dragset, Jan Inge Krossli og Bjørn Kjetil Undem (foto)
Del på:

Lederkonferansen 2022 fokuserte bærekraft i ledelse

OSLO: Lederkonferansen 2022 er ved veis ende. Bærekraft i ledelse var tema og Anne-Cecilie Kaltenborn (bildet t.h.), Erik Slinning og Lasse Arntsen som hovedforedragsholdere. Konferansen ble arrangert av Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole.

 

– Lederkonferansen er ment å gi innspill på nye perspektiv og konkrete eksempler fra praksisfeltet, som er relevant for oppvekst, skole, kulturskole, UH-sektor og kunst- og kulturfeltet, sier Kristin Geiring, prosjektleder for Lederkonferansen 2022.

 

> Programside for Lederkonferansen 2022

 

Samskaping, utdanning, livskvalitet

 

Lederkonferansen er den årlige møteplassen for ledere og politikere innen skole, kulturskole, kunst og kultur og fokuserte i år bærekraft i ledelse, med samskaping, utdanning og livskvalitet som viktige «underpunkt». Konferansens arrangører var Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole (NMH).

 

– Alt henger i hop med alt – det samme gjelder bærekraftsmålene innbyrdes, men også i relasjon til samfunnsmandat, strategier og oss som enkeltindivid, sier Kristin Geiring (bildet), prosjektleder for Lederkonferansen 2022.

 

– Det er viktig å se på hvilke ressurser som fins i kultur- og oppvekstfeltet som kan gi gode løsninger for bærekraftige samfunn. God utdanning, god helse, deltakelse, samhandling og kreativitet er viktige ressurser når tankesett skal utvikles og treffsikre løsninger skal utvikles. Vi må dra lasset sammen, både på tvers av fagområder og vi må se på løsninger i samspill for best mulig bærekraft på alle områder, sier Kristin Geiring.

 

Hun mener ledelse og utvikling innen områdene kultur, oppvekst og utdanning, er avgjørende for å bygge kapasitet, tankesett og kompetanse for gode bærekraftsløsninger, på alle måter.

 

– Denne konferansen fokuserte lederperspektivet, med ulike innganger til bærekraftsbegrepet, særlig med utgangspunkt i kultur og oppvekst, sier Kristin Geiring.

 

Utgangspunktet: FNs bærekraftsmål

 

Hovedtemaet bærekraft i ledelse tok utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og så på hva disse betyr og kan bety for ledelse innen kunst og kultur.

 

Hovedforedragsholdere var Anne-Cecilie Kaltenborn, Erik Slinning og Lasse Arntsen. 

 

Bærekraft belyst fra ulike hold

 

Hovedforedragene var viktige punkt i et rikholdig program, som Astrid Kvalbein (bildet t.v.), rektor ved NMH, ønsket velkommen til på første konferansedag.

 

 

 

 

Etter Kvalbeim foretok Kristina Torbergsen (bildet t.h.), statssekretær i Kunnskapsdepartementet, den offisielle åpningen av konferansen.

 

Deretter presenterte konferansens to konferansierer/moderatorer (bildet t.h.) seg – samt fortalte om hva deltakerne hadde i vente på konferansen.

 

Duoen som delte denne oppgaven var Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, og Gunnar Flagstad, viserektor for utdanning ved NMH.

 

Første hovedforedrag ble så holdt av Anne-Cecilie Kaltenborn.

 

Anne-Cecilie Kaltenborn ble høsten 2021 valgt til styreleder i FN-sambandet. Hun er administrerende direktør i NHO Service og Handel. Tidligere har hun vært generalsekretær i Leger uten grenser, og viseadministrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kaltenborn er idéhistoriker av utdanning, og har studert fransk og europeisk statsvitenskap ved Sciences Po i Paris.
 
I sitt foredrag, med tittelen «Lederkraft med FNs bærekraftsmål», tok Kaltenborn for seg FNs bærekraftsmål, og ga konferansedeltakerne et grunnlag for å forstå hvorfor disse ble utviklet – og for hvem. Basert på egne ledererfaringer og bakgrunn, viste Kaltenborn hvordan bærekraftsmålene er relevante for alle ledere – uansett sektor, og for alle sektorer – uansett leder. 

 

I tillegg til hovedforedraget til Kaltenborn rommet første konferansedag følgende programposter:

 

  • Bærekraftsmålene og kunst-/kulturledelse – hvordan henger det sammen ved Ellen Sporstøl og Tor Arne Alseth, henholdsvis kommunikasjonsleder og regionleder i FN-sambandet Norge. På denne økta ble det gruppearbeid med utgangpunkt i FNs bærekraftsmål (se bildet t.v.)

 

Bærekraftig nyskaping gjennom elevaktive arbeidsprosesser ved Torild Nilsen Mohn (bildet t.v.), pedagogisk leder, Ungt Entreprenørskap

 

  • Kommunenes arbeid med å realisere bærekraftsmålene ved Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning, KS. Her hoppa KS-kollega Anne Romsaas (bildet t.h.) inn som reserve for Holm Jensen. Romsaas er fagsjef i KS FID Stab (Forsking, innovasjon og digitalisering).

To hovedforedrag på dag to

 

På konferansens dag to kom både Slinnings og Arntsens hovedforedrag før lunsj.

 

Erik Slinning er managing partner ved Great Leadership Institute og har spesialisert seg innen praktisk trening av ledergrupper med egne utviklingsprogram, aksjonsorienterte samlingsdager og forelesninger. De siste ti årene har han hatt ansvar for design, faginnhold og gjennomføring av ledergruppeutvikling for et større antall organisasjoner, kommuner og bydeler i Norge. Slinning har skrevet bøkene «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» og «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste». 

 

På Lederkonferansen 2022 holdt Slinning foredraget «Fra meg og mitt, til vi og vårt!».
Slinning mener det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. – Vi bruker 50 prosent mer av tiden vår i samarbeid med andre sammenliknet med for 20 år siden. Å være leder er en posisjon. Ledelse er det du gjør. Bevissthet om det du gjør i din lederposisjon gir innsikt om eget lederskap. Læring ligger i «gjøring». Med aksjonsorienterte innlegg og øvelser inviteres du derfor til nyttig selvinnsikt og bedre situasjonsforståelse, sier Slinning om foredrag og tema. 

 

Lasse Arntsen er oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune. Arntsen har ansvar for alle tjenester til innbyggerne i alderen 0–18 år – inkludert kulturskolen. Tidligere har han hatt ulike jobber innenfor utdanningssektoren, som lærer, seniorrådgiver hos KS-Konsulent, kommunalsjef for oppvekst, kultur og tekniske tjenester i Malvik kommune, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet og regiondirektør for Statped midt. 
 

I foredraget «Når lederen blir FN-ambassadør» synliggjorde Lasse Arntsen sammenhenger mellom kunst- og kulturfag, sosial bærekraft og samskaping. I lys av dette drøftet han konsekvensene dette har for lederrollen.

 

Interaktiv samtale om hemmere og fremmere av bærekraft

 

Første programpost etter lunsj ble fokus på hemmere og fremmere av bærekraft ved Line Anni Solbakken, spesialrådgiver innen oppvekst, kultur og utdanning, KS og Solveig Korum, seniorrådgiver, FoU-avdelingen, Kulturtanken.

 

Som oppspill til gruppevise samtaler om aktuelle problemstillinger holdt Solbakken (bildet t.v.) og Korum hvert sitt innlegg.

 

Deretter fulgte disse to innleggene:

 

Nordisk bærekraft i et lederperspektiv ved Bodil Aurstad (bildet t.h.), seniorrådgiver, Forsknings- og innovasjonsprogram for digitalisering af den offentlige sektor, Nordforsk

 

Bærekraftig ledelse – kontrakten med framtiden ved Terje Lindberg (bildet under), nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre.

 

 

Konferansen rommet også kunstneriske innslag.

 

Regionale arenaer i flere fylker

 

I tillegg til at en kan delta via nett individuelt er det i seks fylker såkalte regionale konferansearenaer, der konferansedeltakere er samla og deltar fra samme lokale. Hovedmålet med disse arenaene er å gi flest mulig størst mulig lokalt utbytte av Lederkonferansen. Arrangørene poengterer at dette er i tråd med bærekraft, som er konferansens tema, og for at flere kan delta på konferansen i et fysisk nettverk, uavhengig av økonomi og reisemulighet.

 

Her er det regionale arenaer i forbindelse med Lederkonferansen 2022:

 

  • Innlandet: Hamar (Hamar kulturhus)
  • Møre og Romsdal: Ålesund (Pir Cowork - se bildet t.h.)
  • Nordland: Bodø (Bodø kulturskole) / Mo i Rana (Rana kulturskole) / Sortland (Kulturfabrikken Sortland)
  • Troms og Finnmark: Storfjord (Storfjord rådhus)
  • Trøndelag: Orkanger (Orkland rådhus) / Røros (Røros Hotell) / Stjørdal (Kimen kulturhus)
  • Vestland: Bergen (Høgskulen på Vestlandet) / Eidfjord (Eidfjord kommunehus) / Førde (Sunnfjord kulturskule) / Stord (Stord kulturhus)

Merk: Det ble ikke gjort opptak av konferanseprogrammet.

Les flere nyheter!