Kurs i mangfoldsledelse i kulturskolen: Frist for interessepåmelding 2. mai

Bildekollasj fra kurssamling i mangfoldsledelse i kulturskolen.
02.05.2024 Egil Hofsli (tekst) Ragnhild Skille (foto) Privat (foto)
Del på:

Kurs i mangfoldsledelse i kulturskolen: Frist for interessepåmelding 2. mai

I samarbeid med Seema tilbyr Norsk kulturskoleråd også neste skoleår kurs i mangfoldsledelse for kulturskoleledere og -eiere. Kursdeltakere inneværende skoleår melder tilbake om verdifull lærdom. Kurset kan lede deltakerne til akkreditert sertifisering hos Norsk Sertifisering.

 

Dette kurset tilbys første gang dette skoleåret, og Kulturskolerådet har fått mange gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere. Kurset, som kan lede deltakerne til akkreditert sertifisering hos Norsk Sertifisering, har dette skoleåret 25 deltakere fra 23 kommuner og 10 fylker.

 

Blant disse er kvartetten Dagny G. Krogness, rektor ved Ringerike kulturskole Thomas Moen, kultursjef  og kulturskolerektor i Kragerø kommune, Anne Mette Johannesen, rektor ved Nittedal kulturskole, og Ole Ludvig Krüger, avdelingsleder ved Bergen kulturskole. Her deler de noen tanker om kurset de fullfører nå i april:

 

Dagny G. Krogness: – Jeg er kjempefornøyd med kurset! Både det teoretiske innholdet, koblingen til egen arbeidshverdag og møtet med Seema. Innholdet er praksisnært, overførbart og nyttig i jobben min hver dag. Det har også vært berikende å møte dyktige rektorkolleger fra andre kulturskoler. Det er stor variasjon, men også mange like utfordringer vi står i som ledere. Det er en styrke å kjenne andre som deler samme erfaringer, men som også løser utfordringer på andre måter enn en selv.

 

Hvorfor valgte du å melde deg på dette kurset?

 

– Gjennom mine sytten år som lærer i grunnskole, folkehøgskole og kulturskole, og ni år som rektor i kulturskolen, har jeg opplevd et økende mangfold, i alle betydninger av ordet. Mangfold er topp! Hvis nysgjerrighet og respekt for ulikheter kan trumfe mistenksomhet og konflikt, er vi på god vei. Men med økende mangfold kommer også behovet for å lede mangfold på en god måte. Første gang jeg hørte om Seema, ble jeg interessert i metodene de bruker for å gi ledere gode verktøy på dette feltet. Da Kulturskolerådet tilbød muligheten for kurs med Seema, meldte jeg meg straks på!

 

– Hvilke forventninger hadde du til hva du ville få av ny kunnskap, kompetanse o.l.?

 

– Jeg kjente litt til Loveleen Brenna gjennom media, og hadde fulgt med på hennes utrettelige arbeid med likestilling og mangfold. Derfor var forventningene store til å møte både henne og hennes kolleger, og lære av deres erfaringer og kunnskap. Jeg håpet at kurset skulle kunne hjelpe meg til å bli en bedre leder, og gi meg økt kompetanse til å håndtere utfordringer i jobben på en god måte. Forventningene er virkelig innfridd. Dette er likevel ikke noe kvikkfiks, men noe som må jobbes med kontinuerlig.

 

– Hva er din oppfordring til kulturskoleeiere og -ledere som vurderer om dette er noe for dem?

 

Mangfold er noe du møter med en gang du går ut døra hjemme. Mangfold er alt – overalt. I arbeidslivet må vi kunne omgjøre ulikhet til en kraft som kan flytte oss lenger enn vi kan alene eller med folk som likner oss selv. Å skape verdier av mangfold i stedet for frustrasjon eller resignasjon, er den store kunsten. Skal vi ha en «Kulturskole for alle», må lærere og ledere gjenspeile nettopp dette «alle». Og da må også ledere være i stand til å lede mangfoldet på en god måte. Ledelse er ofte prøving og feiling, men med hjelp av Seema blir det mere prøving, og mindre feiling.

 

Thomas Moen: – Kurset overgikk forventningene. I tillegg til at kurset innfridde faglig, så handler kurset vel så mye om personlig utvikling. Viktige bidrag fra kloke medelever og engasjerte kursholdere bidro til dette. 

 

– Hvorfor valgte du å melde deg på dette kurset?

 

– Jeg synes mangfoldstematikken er spennende og veldig relevant for meg som kultursjef og kulturskolerektor. I en kompleks verden i stadig endring har vår organisasjon behov for et bredt spekter av ulike kompetanser. Kanskje kunne mangfold være en uforløst superkraft i vår kommune?

 

– Hvilke forventninger hadde du til hva du ville få av ny kunnskap, kompetanse o.l.?

 

– Jeg forventet at dette kurset ville gi meg ny innsikt, inspirasjon og nyttige verktøy i mangfoldsarbeidet. Jeg forventet også at kurset skulle hjelpe meg med å strukturere arbeidet med mangfold, og at det skulle gjøre meg bedre rustet til å håndtere og navigere i komplekse situasjoner. Det er også viktig for meg at vi kan implementere mangfold i relevante planer i vår kommune, slik at vi kan legge til rette for mer innovasjonskraft, større kreativitet og økt verdiskaping. 

 

– Hva er din oppfordring til kulturskoleeiere og -ledere som vurderer om dette er noe for dem?

 

– Kurset anbefales!

 

Anne Mette Johannesen: Jeg gikk ut fra kurset forrige gang og tenkte: Jeg møter verden på en ny måte. Kurset bidrar til å skape større forståelse for begreper jeg har brukt i mange år

 

Ole Ludvig Krüger: – Jeg har fått mer innsikt i min egen mangfoldskompetanse. Det er viktig med et sånt grunnleggende arbeid med seg selv, når vi også blir utfordret på å lage handlingsplaner innen mangfold for egen organsiasjon.

 

Både Johannesen og Krüger bidro på et informasjonswebinaret 20. mars og der kan du høre mye mer om hva de har fått som utbytte gjennom kurset. På webinaret deltok også Loveleen Brenna, daglig leder i Seema og kursleder i mangfoldsledelse i kulturskolen. Hun informerte blant annet om både kursets ulike moduler og om sertifiseringen.

 

 

> Se opptak av informasjonswebinaret 20. mars på Vimeo

 

... eller se opptak av informasjonswebinaret i nyhetssaken her:

 

> Loveleen Brennas presentasjon på informasjonswebinar 20. mars (PDF)

> Kulturskolerådets presentasjon på informasjonswebinar 20. mars (PDF)

 

> Interessepåmelding til kurs i mangfoldsledelse

Frist for interessepåmelding: 2. mai 2024.

 

Egen programmodul med "kulturskolestempel"

 

Kurset er et lederutviklingsprogram rettet mot kommuner og kulturskoler som ønsker å utvikle og styrke sin mangfoldskompetanse. Det er etablert en unik programmodul for kulturskoleledere og -eiere.

 

Programmet vil også i 20242025 være samlingsbasert og består av fire todagerssamlinger, med refleksjonsoppgaver mellom hver samling. Samtlige samlingene finner sted i Oslo.

 

Samlingene starter i andre halvdel av oktober 2024 og avsluttes i begynnelsen av april 2025. Eksamen gjennomføres i mai 2025.

 

– Fremst på mangfoldsledelse i Norge

 

Norsk kulturskoleråd står ansvarlige for tilrettelegging og administrasjon av programmet, mens konsulentselskapet Seema står for det faglige innholdet. Til slutt er det Norsk Sertifisering* som leverer akkreditert sertifisering til dem som kvalifiserer for dette.

 

– Seema anser vi som fremst i Norge på mangfoldsledelse. Organisasjonen har levert innsikt og kunnskap til virksomheter i privat og offentlig sektor i over ti år. Seema brenner for å utvikle mangfoldsmodne virksomheter, med ledere som jobber aktivt for å inkludere mangfoldet blant ansatte, og bruke det til verdiskaping, sier Jens Nyland og Ragnhild Skille, rådgivere i Norsk kulturskoleråd og ansvarlige for tilrettelegging og administrasjon.

 

Seema tok initiativ til å utvikle norsk standard for mangfoldsledelse i 2016, og i 2018 ble den nasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold (NS 11201) ferdigstilt. Standarden følger en ISO-mal, og mye av arbeidet til organisasjonen baserer seg på den.

 

> Mer om Seema på seema.no

 

Utbyttet 

 

Kulturskolerådet mener deltakelse i dette lederutviklingsprogrammet vil gi kommunen og kulturskolen kompetanse og verktøy til å

 

  • styrke kulturskolen som samfunnsutviklingsaktør for økt mangfold og inkludering
  • etablere kulturskolen som et ressurssenter for kommunens arbeid med mangfold
  • utvikle kompetanse som kan bidra til å styrke og realisere verdiskapning gjennom mangfold 
  • få økt innsikt i ledelse av mangfold 
  • styrke kommunen i sitt arbeid med visjonen «Kulturskole for alle»

Kulturskolerådet delfinansierer kurset

 

Norsk kulturskoleråd delfinansierer kurset som også er ekstern finansiering. Deltakeravgiften er derfor betydelig subsidiert, men kommune betaler en egenandel.

 

Norsk kulturskoleråd har mangfold, inkludering og innenforskap som ett av sine viktigste satsingsområder. Se nettsida Mangfold og inkludering på kulturskoleradet.no.

 

*) Norsk Sertifisering er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personer innenfor ledelse, inklusivt vedlikehold, sikkerhet og inspeksjon av lekeplassutstyr, samt sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

Les flere nyheter!