Lederkonferansen 2024 fokuserte digitalitet

05.04.2024 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Lederkonferansen 2024 fokuserte digitalitet

Lederkonferansen 2024 samla ledere og politikere innen skole, kulturskole, kunst og kultur. Konferansen hadde Øystein Gilje, Tale Skjølsvik og Nils Brede Moe som hovedforedragsholdere og bød på et rikholdig, faglig program relatert til konferanseoverskriften «Digitalitet i droneperspektiv og under lupen».

 

Konferansen, som ble arrangert på Norges musikkhøgskole i Oslo 4. og 5. april fokuserte digital ledelse i lys av kompetanse, samhandling og livskvalitet.

 

Konferansearrangører var Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole.

 

> Til programmet (konferansens nettside) på kulturskoleradet.no

 

Konferanseprogrammet bød på en rekke faglige poster. Blant disse var tre hovedforedrag:


Kloke ledere i algoritmenes tid

 

Øystein Gilje (bildet) er professor ved UiO og arbeider for tiden med læring, digitalisering og kunstig intelligens. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, både nasjonalt og internasjonalt. De to siste bøkene handler om elevenes identitet og læring i den digitale skolen, og hvordan lærere kan legge opp undervisningen i en klasse der elevene har sin egen digitale enhet.

 

Gilje er leder av FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), en enhet som samarbeider med mange skoleeiere rundt om i hele Norge.

 

Som leder snakker du trolig med dine ansatte om hvordan kunstig intelligens vil endre samfunnet, læring og utdanning. Samtidig hører du kanskje at mange er frustrerte, men også nysgjerrige på hvordan nye språkmodeller kan brukes for læring og opplevelser. Hva bør du egentlig vite for å navigere som leder i algoritmenes tidsalder?

 

Gilje setter den digitale utviklingen inn i en historisk fortelling med røtter til trykkekunsten og oppfinnelsen av fotografi og film. Han viser hvordan ledere, lærere og ikke minst ungdom møter kunstig intelligens i læring og undervisning.

Kunstig intelligens og ledelse


Hvordan kan en som leder tenke rundt det som kommer?

 

Tale Skjølsvik (bildet) er professor ved Institutt for Informasjonsteknologi, OsloMet. Skjølsvik har doktorgrad i strategi fra BI og bred erfaring som foredragsholder innen digitalisering, strategi og kunnskapsarbeid. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter og digitalisering i arbeidslivet.

 

Kunstig intelligens gjennomsyrer i stadig økende grad de fleste områder i samfunnet. Hvordan kan og bør en være «digital» leder og støtte opp under digitalitet? Hva kan kunst og kultur bidra med i utviklingen av KI? Og hvordan kan KI understøtte utvikling av kunst og kultur? Dette er spørsmål som får fokus i Skjølsviks foredrag.

Samhandling – fleksibelt arbeidsliv – fremtidens Kontor


Nils Brede Moe (bildet) er sjefforsker i SINTEF Digital og omtales ofte som «ekspert på smidig organisering, hybrid arbeidshverdag, teamarbeid og innovasjon». Han er spesielt opptatt av virtuelt arbeid, hjemmekontor, prosessforbedring, autonome team og har mål om å forbedre folks arbeidssituasjon gjennom forskning. Moe forsker blant annet på organisasjoner som NAV, DNB, Spotify, Storebrand, Ericsson, DNV og Sparebank 1.

Gilje mener at et fleksibelt arbeidsliv kan gi økt effektivitet og god balanse i livet, når den enkelte bestemmer selv. Digital samhandling kan være like effektivt som fysisk samhandling. Men digital samhandling forutsetter at det i tillegg fins fysiske arenaer for å utvikle sosiale nettverk, relasjonsbygging og tillit. Og hvis kontoret ikke er attraktivt, blir folk hjemme.

 

Program fins på egen nettside

 

Detaljene i konferansens program finner du på konferansens egen nettside, men her er de øvrige programpostene:

 

Plenumsposter første dag

Velkommen til konferansen ved Astrid Kvalbein, rektor, Norges musikkhøgskole

Åpningshilsen i digitalt lys ved Synnøve Mjeldheim Skaar, statssekretær, Kunnskapsdepartementet

Hvordan kan skoleeiere og -ledere bli profesjonsfaglig

digitalt kompetente? Ved Torill Sommerlund og

Lars Kvenshagen Gimse, seniorrådgivere, Avdeling for

digitale tjenester, Utdanningsdirektoratet

Hvordan kan ledere ta grep om digitaliseringsarbeidet? Ved Kjersti Berg Danilova, førsteamanuensis, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole

Parallelltilbud første dag

Digital transformasjonsledelse ved Kjersti Berg Danilova,

førsteamanuensis, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole

Et praktisk blikk på kompetansepakken Digital kompetanse for skoleeiere og skoleledere ved Torill Sommerlund og Lars Kvenshagen Gimse, seniorrådgivere, Avdeling for digitale tjenester, Utdanningsdirektoratet

Hvordan motivere lærere og elever til å jobbe mer digitalt?

Ved Håkon Kvidal, førstelektor og leder, TIGER, Norges musikkhøgskole

 

Plenumsposter andre dag 

Digitale verktøy for økt bærekraft ved Kristian Mjøen, leder, Norsk Bærekraftsenter

Kunstig intelligens: En ny tid for ledelse ved Morten Goodwin, professor, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder

Avrunding av plenumsdel og frampek ved Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd

 

Parallelltilbud andre dag

Kunstig intelligens og ChatGPT i praksis - slik kan teknologien føre til bedre ledelse ved Morten Goodwin, professor, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder
Lederutvikling og kulturskolebasert kompetanseutvikling i praksis med digital støtte ved Vegard Vålnes Meland og Julianne Hauge, prosjektledere, Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet

 

Kunstneriske innslag også

Kunstnerisk innslag, første dag: Love your Latency – musikalsk samspill på tvers av rom, lyd, land og kontinent ved Torben Snekkestad, saksofon og elektronikk, og Ivar Grydeland, gitar

 

På bildet er musikerne i samtale med NMH-rektor Astrid Kvalbein, etter framførelsen.

Kunstnerisk innslag, andre dag: Du er ikke maktløs ved Shelmith Øseth, danser

 

Konferansierer og moderatorer

 

Konferansen hdde også to personer som delte på rollene som konferansierer og moderatorer. Det var Lene Karin Wiberg, spesialrådgiver, FID Strategisk IKT og digitalisering, KS, og Håkon Kvidal, førstelektor og leder, TIGER, Norges musikkhøgskole.

 

Første konferansedag rommet også en felles middag for dem som ønska dette.

Les flere nyheter!