Lederkonferansen 2024 samler ledere og politikere innen skole, kulturskole, kunst og kultur

Kollasj med lederkonferansens bidragsytere
01.04.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Privat (foto)
Del på:

Lederkonferansen 2024 samler ledere og politikere innen skole, kulturskole, kunst og kultur

Denne uka arrangeres Lederkonferansen 2024, som samler ledere og politikere innen skole, kulturskole, kunst og kultur. Konferansen har Øystein Gilje, Tale Skjølsvik og Nils Brede Moe som hovedforedragsholdere og byr på et rikholdig, faglig program relatert til konferanseoverskriften «Digitalitet i droneperspektiv og under lupen».

 

– Vi gleder oss over god interesse for å delta på årets konferanse. Vi ønsker deltakerne velkommen til mange kompetansehevende innlegg og verksted servert over to dager hvor det også er lagt til rette for nettverksbygging og sosialt samvær, sier Kristin Geiring (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og med i prosjektledelsen for Lederkonferansen 2024.

 

Konferansen, som arrangeres på Norges musikkhøgskole i Oslo 4. og 5. april fokuserer digital ledelse i lys av kompetanse, samhandling og livskvalitet.

 

Konferansearrangører er Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole.

 
I påmeldinga til lederkonferansen 2024 etterspurte arrangørene innspill og spørsmål fra konferansedeltakerne, om etiske problemstillinger og moral innenfor det digitale området. Konferansen vil så langt mulig forsøke å ta opp innspill og spørsmål både i plenumsdelen og parallelltilbudene. 

 

> Til programmet (konferansens nettside) på kulturskoleradet.no

 

Konferanseprogrammet byr på en rekke faglige poster. Blant disse fins tre hovedforedrag:


Kloke ledere i algoritmenes tid

 

Øystein Gilje (bildet) er professor ved UiO og arbeider for tiden med læring, digitalisering og kunstig intelligens. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, både nasjonalt og internasjonalt. De to siste bøkene handler om elevenes identitet og læring i den digitale skolen, og hvordan lærere kan legge opp undervisningen i en klasse der elevene har sin egen digitale enhet.

 

Gilje er leder av FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), en enhet som samarbeider med mange skoleeiere rundt om i hele Norge.

 

Som leder snakker du trolig med dine ansatte om hvordan kunstig intelligens vil endre samfunnet, læring og utdanning. Samtidig hører du kanskje at mange er frustrerte, men også nysgjerrige på hvordan nye språkmodeller kan brukes for læring og opplevelser. Hva bør du egentlig vite for å navigere som leder i algoritmenes tidsalder?

 

Gilje setter den digitale utviklingen inn i en historisk fortelling med røtter til trykkekunsten og oppfinnelsen av fotografi og film. Han viser hvordan ledere, lærere og ikke minst ungdom møter kunstig intelligens i læring og undervisning.

Kunstig intelligens og ledelse


Hvordan kan en som leder tenke rundt det som kommer?

Tale Skjølsvik (bildet) er professor ved Institutt for Informasjonsteknologi, OsloMet. Skjølsvik har doktorgrad i strategi fra BI og bred erfaring som foredragsholder innen digitalisering, strategi og kunnskapsarbeid. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter og digitalisering i arbeidslivet.

 

Kunstig intelligens gjennomsyrer i stadig økende grad de fleste områder i samfunnet. Hvordan kan og bør en være «digital» leder og støtte opp under digitalitet? Hva kan kunst og kultur bidra med i utviklingen av KI? Og hvordan kan KI understøtte utvikling av kunst og kultur? Dette er spørsmål som får fokus i Skjølsviks foredrag.

Samhandling – fleksibelt arbeidsliv – fremtidens Kontor


Nils Brede Moe (bildet) er sjefforsker i SINTEF Digital og omtales ofte som «ekspert på smidig organisering, hybrid arbeidshverdag, teamarbeid og innovasjon». Han er spesielt opptatt av virtuelt arbeid, hjemmekontor, prosessforbedring, autonome team og har mål om å forbedre folks arbeidssituasjon gjennom forskning. Moe forsker blant annet på organisasjoner som NAV, DNB, Spotify, Storebrand, Ericsson, DNV og Sparebank 1.

Gilje mener at et fleksibelt arbeidsliv kan gi økt effektivitet og god balanse i livet, når den enkelte bestemmer selv. Digital samhandling kan være like effektivt som fysisk samhandling. Men digital samhandling forutsetter at det i tillegg fins fysiske arenaer for å utvikle sosiale nettverk, relasjonsbygging og tillit. Og hvis kontoret ikke er attraktivt, blir folk hjemme.

 

Program fins på egen nettside

 

Detaljene i programmet finner du på konferansens egen nettside, men her nevner vi programpostene:

 

 • Velkommen til konferansen ved Astrid Kvalbein, rektor, Norges musikkhøgskole
 • Åpningshilsen i digitalt lys ved Synnøve Mjeldheim Skaar, statssekretær, Kunnskapsdepartementet
 • Kloke ledere i algoritmenes tid ved Øystein Gilje, professor, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
 • Kunstig intelligens og ledelse ved Tale Skjølsvik, professor, Institutt for informasjonsteknologi, OsloMet
 • Hvordan kan skoleeiere og -ledere bli profesjonsfaglig digitalt kompetente? Ved Torill Sommerlund og Lars Kvenshagen Gimse, seniorrådgivere, Avdeling for digitale tjenester, Utdanningsdirektoratet
 • Hvordan kan ledere ta grep om digitaliseringsarbeidet? Ved Kjersti Berg Danilova, førsteamanuensis, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole
 • Samhandling – fleksibelt arbeidsliv – fremtidens kontor ved Nils Brede Moe, sjefforsker, SINTEF Digital
 •  Digitale verktøy for økt bærekraft ved Kristian Mjøen, leder, Norsk Bærekraftsenter
 • Kunstig intelligens: En ny tid for ledelse ved Morten Goodwin, professor, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder
 • Avrunding av plenumsdel og frampek ved Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd

Parallelltilbud første dag

 

 • 1) Digital transformasjonsledelse ved Kjersti Berg Danilova, førsteamanuensis, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole
 • 2) Et praktisk blikk på kompetansepakken Digital kompetanse for skoleeiere og skoleledere ved Torill Sommerlund og Lars Kvenshagen Gimse, seniorrådgivere, Avdeling for digitale tjenester, Utdanningsdirektoratet
 • 3) Hvordan motivere lærere og elever til å jobbe mer digitalt? Ved Håkon Kvidal, førstelektor og leder, TIGER, Norges musikkhøgskole

Parallelltilbud andre dag

 

 • 1) Kunstig intelligens og ChatGPT i praksis - slik kan teknologien føre til bedre ledelse ved Morten Goodwin, professor, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder
 • 2) Lederutvikling og kulturskolebasert kompetanseutvikling i praksis med digital støtte ved Vegard Vålnes Meland og Julianne Hauge, prosjektledere, Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet
 • 3) Utgår*: Fra lederperspektiv – praktisk blikk på personvern og sikkerhet ved Christian Sørbye Larsen, prosjektleder, FID Strategisk IKT og digitalisering, KS

*) Deltakere som er påmeldt dennen parallellen velger fritt en av de to andre parallellene.

 

Kunstneriske innslag også

 

 • Kunstnerisk innslag, første dag: Love your Latency – musikalsk samspill på tvers av rom, lyd, land og kontinent ved Torben Snekkestad, saksofon og elektronikk, og Ivar Grydeland, gitar
 • Kunstnerisk innslag, andre dag: Du er ikke maktløs ved Shelmith Øseth, danser

Konferansierer og moderatorer

 

Konferansen har også to personer som deler på rollene som konferansierer og moderatorer. Det er  Lene Karin Wiberg, spesialrådgiver, FID Strategisk IKT og digitalisering, KS, og Håkon Kvidal, førstelektor og leder, TIGER, Norges musikkhøgskole.

 

Første konferansedag tilbys felles middag for dem som ønsker dette.

Les flere nyheter!