Kultur for de aller minste

img_72.jpg
UNGT FOKUS: Konferansen KOM! Undring fokuserer de yngste kulturaktørene og -konsumentene.
07.09.2011 Egil Hofsli (tekst) Therese Kirksæther (foto)
Del på:

Kultur for de aller minste

RØROS: Spredningskonferansen KOM! Undring 2011 arrangeres på Røros i oktober, med tema "Den kulturelle barnehagesekken - når er det vår tur?".

  

Det er Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen samt Rikskonsertenes barnehagekonsertordning/Nettverk for kunst i barnehagen som inviterer til KOM! Undring 2011. Målgruppa er ledere og lærere i kulturskolene samt produsenter i Rikskonsertene.

 

Del av nettverkssamling

 

Konferansen gjennomføres i forbindelse med siste samling i Norsk kulturskoleråds prosjekt KOM! Barnehage. Konferansen arrangeres 27. - 28. oktober, mens samling starter 26. oktober. Konferansedeltakere som vil delta også den 26. oktober er velkomne til å gjøre så. Hele arrangementet finner sted på Røros Hotell.

 

Prosjektet KOM! Barnehage (KOM = Kreativt oppvekstmiljø) bistår kulturskolene i arbeidet med å utvikle seg til gode ressurssentra ved å styrke den kunstfaglige kompetansen hos de som arbeider med barn under skolepliktig alder, både i barnehagene og i den kommunale kulturskolen. I første omgang har Norsk kulturskoleråd gjennomført et treårig pilotprosjekt i Nord- og Sør-Trøndelag.

 

Løfte fram visjoner

 

På selve konferansedagene 27. og 28. oktober ønsker arrangørene å løfte fram visjonene og mulighetene for å etablere en ordning med en nasjonal "Kulturell barnehagesekk". Sentrale personer fra institusjoner og ordninger som allerede arbeider målbevisst og godt med å løfte fram kunstfaglig arbeid i barnehage, kulturskole og kommune er invitert for å dele av sine erfaringer med konferansedeltakerne.

 

Det blir også en debatt "à la Skavlan" der sentrale aktører blir intervjuet og deltar i en forhåpentligvis frisk og poengtert debatt. Journalist og forfatter Anne Mari Svinsaas er debattleder, mens panelet består av Kirsti Saxi, påtroppende leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, sekretariatsleder Astrid Holen i Den kulturelle skolesekken, direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd, konsertsjef Scott Rogers i Rikskonsertene, leder Ann Hege Waterhouse i Nettverk for kunst i barnehagen samt forhåpentligvis representanter for både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Les flere nyheter!