Ny senterleder i Bodø

img_66.jpg
NY SENTERLEDER: Kirsti Saxi. Foto: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
13.09.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny senterleder i Bodø

BODØ: Kirsti Saxi fra Vadsø er tilsatt som ny leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

 

Saxi kommer fra stillingen som utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark. 57-årige Saxi har også en lang politisk karriere, for Sosialistisk Venstreparti. Hun er utdannet spesialpedagog.

 

Den nye senterlederen begynte i jobben 12. september, og overtar etter Ellen Sæthre-McGuirk som har vært senter- og forskningsleder siden senteret ble etablert i 2008.

 

Sæthre-McGuirk fortsetter som forskningsleder ved senteret, og skal kombinere dette arbeidet med en stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland.

 

Mer nytt i Bodø

 

Enda en nyansatt er på plass i Bodø denne høsten: Vigdis Blaker (innfelt bilde). Hun skal videreføre senterets arbeid rettet mot grunnskolen. Blaker vil også følge opp stimuleringsmidlene til kulturtilbud og kulturskoletilbud gitt av Utdanningsdirektoratet.

 

Hun er utdannet interiør arkitekt fra Napier University i Edinburgh, med spesialisering innen museum og galleridesign.

 

Etter utdannelsen jobbet Blaker i Edinburgh Sculpture Workshop, et ressurs- og kompetansesenter for kunstnere i Skottland, der hun jobbet med utvikle tilbud til kunstnere og skoler. I tillegg var hun medlem av Edinburgh Galleries Education Forum og markedsføringsforumet til Edinburgh Art Festival.


Vigdis Blaker flyttet til Bodø i 2008, og har her erfaring fra SKINN, Bodø kunstforening og Nordland fylkeskommune. I 2009 begynte hun på en master i ledelse og økonomistyring (MBA) ved Universitetet i Nordland med avslutning i 2012.

Les flere nyheter!