Årets 40 millioner fordelt til kulturskoler og kulturtilbud

img_442.jpg
PENGENE FORDELT: Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet har fordelt 40 millioner kroner til kulturskole- og kulturtilbud.
25.06.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Årets 40 millioner fordelt til kulturskoler og kulturtilbud

OSLO: Nå har Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet bestemt hvem som får hente penger i 40 millionerspotten som går til kulturskole- og kulturtilbud i 2012.

 

På utdanningsdirektoratet.no ser du hvem som får hva

 

Som del av Kulturløftet II er det i statsbudsjettet for 2012 satt av 40 millioner kroner til et øremerket stimuleringstilskudd for kulturskoler og kulturtilbud. Av 353 innkomne søknader er 224 tildelt midler fra departementene.

 

De to departementenes målsetting er å utvikle et mangfoldig og kvalitativt bedre kulturtilbud til flere elever, utvikle den kulturelle kompetansen til elevene gjennom erfaring med ulike kunst- og kulturuttrykk, og legge til rette for bedre utnyttelse av dagens ressurser.

 

I år ønsker departementene at storparten av midlene skal gå til prosjekt med kombinerte stillinger i kulturskole og grunnskole/SFO, inkludert ungdomstrinnet. De øvrige midlene skal gå til nye utviklingsprosjekt og videreføring eller utdyping av et utvalg prosjekter som fikk støtte i 2010 og 2011.

 

Årets tildeling til kulturskole- og kulturtilbud

Les flere nyheter!