Skal finne fem fyrtårn blant landets kulturskoler

img_443.jpg
FYRTÅRNSTATUS: Fem kulturskoler vil i oktober få status som fyrtårnkulturskoler. (Foto: Stock Photo)
21.06.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Skal finne fem fyrtårn blant landets kulturskoler

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd ønsker å trekke fram gode eksempler på kulturskoler som leder an utviklingen innenfor dagens opplæring i kulturskole-Norge. Derfor skal det utnevnes fem fyrtårnkulturskoler.

 

Denne utnevnelsen skjer på Norsk kulturskoleråds landsmøte i oktober og bære tittelen fram til neste landsmøte i 2014.

 

Gjennom utnevnelse av en fyrtårnkulturskole innen hvert av fem utviklingsområdene, ønsker Norsk kulturskoleråd å profilere det gode arbeidet som gjøres i mange kulturskoler.

 

Norsk kulturskoleråds kulturskolekonsulenter vil i samarbeid med Norsk kulturskoleråd sentralt innhente forslag på kandidater fra egen region og fylke, basert på kriterier fra en utnevnt jury. I juryen sitter Torstein Siegel, UKM Norge og Edvin Eriksen, Hilde Roald Bern, Stein Erik Hansen og Siri Singsaas fra Norsk kulturskoleråd.

 

Hederstittel og penger

 

Under følger en beskrivelse av de fem kriteriene som kandidatene skal vurderes ut i fra. Det skal utnevnes én kulturskole innen hvert område kriterene omfatter. Skolene bedømmes også ut fra størrelse og forutsetninger.

 

Fyrtårnkulturskolene får - i tillegg til hederstittelen - 20 000 kr hver til profilering av sin positive utvikling.

 

Kriteriene

 

Følgende fem kriterier vil juryen gjøre sine vurderinger ut i fra:

 

• Inkludering: Kulturkoler som treffer et bredt spekter av brukergrupper og når nye målgrupper med et tilgjengelig og godt tilrettelagt fagtilbud.

 

• Samarbeid og samhandling: Kulturskoler som er gode på samarbeid med andre kunst- og kulturaktører og som innehar en god samhandlingsstruktur lokalt, nasjonalt eller internasjonalt som utvikler kulturskolen faglig og organisatorisk.

 

• Lokaliteter og utstyr: Kulturskoler med inspirerende, praktiske og godt tilrettelagte lokaler som gjør kulturskolen til et godt lære- og arbeidssted og et viktig ressurssenter i lokalsamfunnet.

 

• Faglig bredde: Kulturkoler som har et bredt og variert faglig tilbud og som har en høy kvalitet på opplæringen i kunst- og kulturfagene.

 

• Ny fagmetodikk: Kulturskoler som har utviklet eller tatt i bruk ny fagmetodikk innenfor et eller flere fagområder, hvor utviklingen i kulturskolen gir målgruppen mulighet til mangfold og fordypning i opplæringen.

Les flere nyheter!