Tildeling av utviklingsmidler - 1,6 mill. kr fordelt

img_434.JPG
TILDELING GJORT: Nå er 1,6 millioner kroner fordelt på mange kulturskoleprosjekt landet rundt.
04.06.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Tildeling av utviklingsmidler - 1,6 mill. kr fordelt

JUDABERG: Norsk kulturskoleråd har nå tildelt 1,6 millioner kroner i såkalte lokalt initierte utviklingsmidler for 2012.

 

Se hvem som har fått hva her

 

I statsbudsjettet for 2012 er det bevilget midler til utvikling av kulturskolene. Norsk kulturskoleråd disponerer denne budsjettposten i samråd med Utdanningsdirektoratet. Innenfor rammen av disse midlene har sentralstyret i Norsk kulturskoleråd satt av 1,6 millioner kroner som går til utviklingsarbeid i form av lokalt organiserte utviklingsprosjekt. Kulturskolene er den primære målgruppen.

 

Tildelingen følger innstillingene fra Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger og regioner samt at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ”kvalitetssikret” tildelingen på vegne av Utdanningsdirektoratet.

 

Målsetting for utviklingsarbeidet er å bidra til utvikling av kulturskoletilbudet i kommunene ved å stimulere til aktivitet og utvikling av gode modeller for innhold, organisering og samarbeid lokalt.

 

Prosjektmidlene kan dekke opp til 50 prosent av prosjektets totale kostnader.

Det forutsettes at ordinær drift er et kommunalt anliggende og vil ikke omfattes av utviklingsmidlene. Med ordinær drift menes faste lønnsutgifter og nødvendig utstyr for å kunne gi et undervisningstilbud.

 

Tidligere år har en fordelt midlene etter to ulike kategorier (A- og B-prosjekt). I år er midlene fordelt innenfor en kategori. Tilskuddsbeløpet er inntil 50.000 kroner.

 

Utbetaling av midlene vil skje i løpet av august 2012.

 

Årets tildeling

 

 

Les flere nyheter!