Skal styrke kulturskolen som de unges arena

img_439.JPG
img_439.JPG
18.06.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Skal styrke kulturskolen som de unges arena

TRONDHEIM: Et nytt utviklingsprogram i regi av Norsk kulturskoleråd skal styrke kulturskolen som de unges arena gjennom et kvalitativt godt kunst- og kulturfaglig tilbud for aldersgruppa 13-18 år. Fokus settes på motivasjon, mestring og muligheter.

 

De unges arena fokuserer kulturskolens fem basisfag - dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst - sett i sammenheng med de nye valgfagene i ungdomsskolen.

 

Programmet gjennomføres som treårige prosjekt i fylker og regioner der alle kommuner inviteres til å delta med sin kulturskole og en samarbeidspart, det være seg en ungdomsskole eller annen etablert arena for ungdom i alderen 13-18 år.

 

To prosjekt starter våren 2013

 

De to første prosjektene startes våren 2013. Ett prosjekt for Hedmark og Oppland, ett for Buskerud, Telemark og Vestfold, i Norsk kulturskoleråd kjent som BTV-regionen.

 

Til prosjektenes nettverkssamlinger og fagdager engasjeres det høyt kvalifiserte pedagoger og kunstnere til å bidra med både foredrag og verkstedkurs.

 

Deltakernes kompetanse skal styrkes gjennom fordypning og videreutvikling innen eget fagområde. Dette ved at det blant annet tilføres nye arbeidsmåter både innen eget fagområde og på tvers av ulike disipliner.

 

Kommunene som deltar forplikter seg til å delta med inntil seks personer på to tredagers nettverkssamlinger samt minst én fagdag per år i treårsperioden prosjektet varer. Kulturskolens leder skal delta som prosjektansvarlig i sin kommune.

 

Kommunene betaler en deltakeravgift på 20.000 kroner per prosjektår.

Les flere nyheter!