KrF-forslag fikk gehør

img_941.png
EKSTRA STØTTE: Knut Arild Hareide og Kristelig Folkeparti fikk gehør for å gi tre millioner kroner ekstra i utviklingsmidler til Norsk kulturskoleråd via statsbudsjettet i 2016.
23.11.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

KrF-forslag fikk gehør

OSLO: Kristelig Folkeparti vant fram med sitt statsbudsjettforslag om å gi tre millioner kroner ekstra i utviklingsmidler til Norsk kulturskoleråd i 2016. Norsk kulturskoleråd ser dette som en stor tillitserklæring til arbeidet som gjøres for å løfte kulturskolene.

 

 

 

 

 

Se hele budsjettforlik-dokumentet her

 

Dette er et kjærkomment og verdifullt tilskudd i 2016, når Norsk kulturskoleråd for alvor skal i gang med å hjelpe kommunene med å ta i bruk den nye rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning».

 

– Stor takk til KrF

 

– Norsk kulturskoleråd er uhyre takknemlig for denne økningen, og ser det som en stor tillitserklæring for det arbeidet som gjøres i forhold til å løfte kulturskolene i Norge, sier direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) i Norsk kulturskoleråd. – Vi sender en stor takk til KrF, som gjennom sin iherdige innsats har bidratt, både i forhold til landets kulturskoler og til denne budsjettøkningen.

 

Norsk kulturskoleråd ser også denne økningen som et signal fra regjeringen om at det omfattende arbeidet kulturskolerådet gjør er viktig å satse på.

 

– Den dialogen vi i ulike sammenhenger har hatt med både departement og politikere har trolig bidratt til denne anerkjennelsen. Det har handlet om å ha et stødig fokus på kvalitet, med rammeplanen og implementeringen av denne som det viktigste satsingsområdet, sier Christiansen.

 

Rammeplan-implementering i flere år framover

 

I følge ham vil denne budsjettøkningen være vesentlig for å få den nye rammeplanen for kulturskolen til å virke rundt i landets kommuner. En omfattende rammeplan-implementering i regi av Norsk kulturskoleråd skal drives i flere år framover. Det er å håpe at regjeringen ser at et slikt økt statsstøttetilskudd vil være nødvendig årlig – for å sikre at dette arbeidet utføres på særdeles godt vis, til kommunenes og kulturskolelandets beste, sier Morten Christiansen.

 

Det å bygge opp et apparat med veiledning og veiledningsmetodikk som kjernevirksomhet, vil være det sentrale tiltaket for Norsk kulturskoleråd.

 

– Dette vil samtidig bidra til perspektivskiftet som allerede er i gang i Norsk kulturskoleråd, hvor vi i enda større grad skal kunne «møte folk hjemme» – den nye væremåten til kulturskolerådet, sier direktør Morten Christiansen.

 

 

 

 

Les flere nyheter!