Videreutdanning rettet mot kulturskolelærere

img_928.png
KUNSTPEDAGOGISKE STUDIER: Elin Angelo og Audun Mollan Kristoffersen underviser på hvert sitt videreutdanningstilbud rettet mot kulturskolelærere. (Foto: ntnu.no)
03.11.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Videreutdanning rettet mot kulturskolelærere

TRONDHEIM: Når kulturskolelærere nå endelig er inkludert i strategien kompetanse for kvalitet, vil nok flere utdanningsinstitusjoner snart ha relevante videreutdanninger å tilby. NTNU i Trondheim er allerede på banen.

 

Ved dette universitetet tilbys nå to videreutdanninger i kunstpedagogikk, rettet mot kulturskolelærere.

 

Disse inngår i porteføljen som kan søkes gjennom den nevnte strategien, de gir hver 7,5 studiepoeng, er samlingsbasert (to ganger to dager hver) og søknadsfrist er 1. desember 2016.

 

Elin Angelo er ansvarlig og underviser på den ene utdanningen, som heter: «Kunstpedagogikk, refleksjon og profesjonalitet». Mer om denne utdanningen her.

 

Audun Mollan Kristoffersen har ansvar for den andre, som heter «Kunstpedagogisk utviklingsarbeid i praksis». Mer om denne utdanningen her.

 

 

Les flere nyheter!