Kulturskoledagene Stjørdal

img_921.png
img_921.png
21.11.2015 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

Kulturskoledagene Stjørdal

HELL: Kulturskoledagene i Stjørdal runder av Kulturskoledagene-sesongen 2015. 26. og 27. november vil det på Hell bli fokus på kulturskolens nye rammeplan, kulturskolens rolle i samfunnet og kommunesamarbeid blir sentrale tema.

 

Programmet for Kulturskoledagene Midt / Stjørdal finner du her

[Merk: Oppdatert 23. november]

 

Omtaler av bidragsytere og innhold på Kulturskoledagene Midt / Stjørdal

[Merk: Oppdatert 24. november]

 

 

Kulturskoledagene Midt / Stjørdal arrangeres torsdag 26. og fredag 27. november, og arenaen er Scandic Hell. Dette er det sjette av i alt sju Kulturskoledagene-arrangement i skoleåret 2015-2016. Siste Kulturskoledagene dette skoleåret blir på Gardermoen i Ullensaker, 2. og 3. februar 2016.

 

Blant bidragsyterne i Stjørdal er Gunnar Skaar, Marianne Meløy, Erling Lien Barlindhaug, Wenche Waagen, Ole Hamre, Helge Øye og Åste Selnæs Domaas.

 

Siden "premieren" i Molde i 2005 har Kulturskoledagene blitt arrangert i alt sju ganger (før dette skoleåret), og flere tusen deltakere har fått verdifull inspirasjon og faglig oppdatering gjennom disse nasjonale arrangementene. Nå foredles og fornyes Kulturskoledagene, og arrangeres flere steder i landet i løpet av skoleåret 2015/2016. Dette for å nå flest mulig av medlemskommunene nærmere «der de bor».

 

Kulturskoledagene dette skoleåret vil være sentrale møtepunkt for alle som arbeider med implementeringen av kulturskolenes nye rammeplan, «Mangfold og fordypning».

 

Kulturskoledagene blir denne gangen nærmest et «rammeplan-kick-off» for kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger. Med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen vil Kulturskoledagene tilby foredrag og ulike sesjoner med fokus på fagområder i rammeplanen, som vil komme til å berøre undervisningen i kulturskolene i framtida.

 

Innhold

 

Hovedinnholdet i Kulturskoledagene er tilnærmet likt over hele landet, men med muligheter for lokale tillegg og tilpasninger. Foredrag, gruppediskusjoner og debatt vil belyse viktige innfallsvinkler til «mangfold og fordypning» via fem viktige overskrifter:

 

  • Hva - rammer rammeplanen meg? 

Om «Mangfold og fordypning» -  ulike roller, oppgaver og forventninger

 

  • Den gode kulturskoleeier 

Kulturskolens rolle i samfunnet

 

  • Kvalitet og kompetanse i kulturskolen (Ulike gruppeøkter)

Kommunens ansvar som skoleeier

Kulturskolens verdigrunnlag

Lokalt utviklingsarbeid og læreplanutvikling

 

  • Kulturskolens rolle i et dannelsesperspektiv

Elevens læring i fremtidens (kultur)skole

 

  • Kulturskole for alle!

Organisering av opplæringen og lærerkompetanse på ulike nivå

 

Målgruppe


Kulturskoledagene vil være et sentral møtepunkt for kulturskoleeiere, -ledere og -pedagoger.

 

Siste Kulturskoledagene-arrangement

 

Det siste av sju Kulturskoledagene-arrangement i skoleårets 2015-2016 finner sted på Gardermoen, 2. og 3. februar 2016.

 

Program for Kulturskoledagene Øst / Gardermoen

 

Påmelding til samtlige Kulturskoledagene-arrangement her

 

Generell flyer om Kulturskoledagene 2015-2016

 

 

Les flere nyheter!