Vurdering for læring

img_1049.JPG
img_1049.JPG
23.05.2016 Egil Hofsli (tekst) Bodil Maroni Jensen (tekst og
Del på:

Vurdering for læring

OSLO: Vurdering for læring er et spennende tema som stadig oftere fokuseres i skolesammenheng, og som derfor er ett av hovedtemaene på Pedagogdagene 2016. – Vurdering for læring styrker elevens forutsetning for å lære.

 

Det sier John Vinge, førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. Han skal holde et plenumsforedrag på Pedagogdagene 2016, nettopp med tittelen «Vurdering for læring». Pedagogdagene 2016 arrangeres i Oslo 18. og 19. august.

 

Om en ikke har førstehåndskjennskap til dagens undervisningsmetoder, vil en stusse ved begrepet. Vurdering av læring, ja. Men vurdering for læring?

 

Prinsippene for læring har Vinje vært opptatt av i mange år. I 2014 tok han en doktorgrad på Norges musikkhøgskole, der temaet var musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen.

 

 

– Begrepet vurdering i skolen er tradisjonelt forbundet med vurdering av læring. Elevene jobber med noe, og så måler man hvorvidt de har oppnådd det de har jobbet for å nå. Men vurdering for læring er en type formativ vurdering, der vurderingen gjøres underveis for å støtte opp om elevens læring Vurdering for læring er altså en vurderingspraksis innrettet på å skulle fremme læring, og ikke en ordning for å vurdere et sluttresultat. En pedagogisk metode, så å si, sier John Vinge.

 

Prinsipper hentet fra forskning

 

Prinsippene er hentet fra forskningen, fra store internasjonale studier som undersøker hvordan elever lærer og hvordan en som lærer kan støtter opp om elevenes læring. Fra dette har en hentet ut sentrale prinsipper, blant annet det at elevens muligheter til å lykkes i læringsarbeidet kan styrkes dersom de er klar over hva de skal lære og hva som er målet de arbeider frem mot. Og får de hjelp til å nå målene og anledning til å korrigere seg underveis, så styrkes elevens forutsetning for å lære.

 

– Det nye er vektleggingen av elevens egenvurdering, kameratvurdering og en rekke type teknikker for tilbakemelding og en bevissthet rundt det å formulere mål som er forståelige både for læreren og eleven, sier Vinge. – Da jeg var ung og gikk og spilte piano, så var det med et ønske om å bli popstjerne. Jeg skulle bli verdens beste pianist. Når det er målet, så gir ikke det noe særlig retning på arbeidet. Bevisste, kortere delmål med korrigeringer underveis gir nok mer uttelling. Men det langsiktige målet; visjonen og ambisjonen, kan gi en energi og en driv, selvfølgelig.

 

Les flere nyheter!