Disse har søkt om hjelp fra veiledningskorps

img_1052.png
img_1052.png
25.05.2016 Egil Hofsli (tekst og kollasj)
Del på:

Disse har søkt om hjelp fra veiledningskorps

TRONDHEIM: Mer enn hver femte kommune ønsker å få toårig hjelp av Norsk kulturskoleråds veilederkorps, når de nå skal implementere ny rammeplan for kulturskolen.

 

Hos Norsk kulturskoleråd er det glede over å se at tilbudet har falt i smak hos så mange, og der går en nå i gang med å bygge akkurat det korpset som behøves til oppgaven med å veilede de 90 kommunene samt Svalbard som hadde meldt sin interesse da søknadsfristen gikk ut 22. mai.

 

- Den store interessen for å få veiledning av oss ser vi som et uttrykk både for behov og for tillit til hva vi kan levere, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Det er ikke mulig å gi alle de veiledningssøkende kommunene korpsassistanse allerede fra kommende høst. Men alle skal få hjelp, og det vurderes nå når når runde to kan settes i gang. I beste fall kan det skje allerede høsten 2017, men avgjørelsen tas senere.

 

De 90 kommunene som har meldt sin interesse for hjelp av Norsk kulturskoleråds veilederkorps, er (Svalbard er også med i oversikten):

 

 • Akershus: Aurskog-Høland, Oppegård, Sørum, Ås
 • Aust-Agder: Evje og Hornnes
 • Buskerud: Kongsberg, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå, Lier, Modum, Røyken
 • Finnmark: Alta, Lebesby, Porsanger, Sør-Varanger
 • Hedmark: Grue, Ringsaker, Trysil, Stor-Elvdal
 • Hordaland: Odda, Bømlo, Fitjar, Etne, Kvinnherad, Stord, Sveio, Askøy, Voss, Fjell, Øygarden
 • Møre og Romsdal: Fræna, Gjemnes, Nesset, Hareid, Sandøy, Stranda, Sula, Surnadal, Rindal, Halsa, Vestnes
 • Nord-Trøndelag: Namdalseid, Namsos, Nærøy, Steinkjer, Verdal, Vikna
 • Nordland: Narvik, Rana, Fauske, Sortland, Vestvågøy
 • Oppland: Gran, Skjåk, Sør-Aurdal, Vågå, Øyer, Øystre Slidre
 • Oslo: ingen
 • Rogaland: Karmøy
 • Sogn og Fjordane: Flora, Førde, Naustdal, Hyllestad, Fjaler, Høyanger
 • Sør-Trøndelag: Agdenes, Malvik, Meldal, Melhus, Oppdal, Åfjord
 • Telemark: Kviteseid, Nome, Tinn, Vinje, Sauherad
 • Troms og Svalbard: Harstad, Tromsø, Lyngen, Lenvik, Storfjord, Svalbard
 • Vest-Agder: Søgne
 • Vestfold: Svelvik
 • Østfold: Askim, Fredrikstad, Moss

 

En del av disse kommunene har søkt sammen med andre. Noen fordi de driver interkommunale kulturskoler sammen, andre fordi de utgjør en region som finner det naturlig å få hjelp samlet.

 

Planleggingsmøte denne uka

 

Allerede mandag denne uka var representanter fra Norsk kulturskoleråd og medlemmer av korpsets ressursgruppe samlet til møte på Gardermoen, der følgende hovedpunkt var på agendaen:

 

 • Planlegging av toårig veiledningsløp
 • Ressursgruppas deltakelse og engasjement i veilederkorpset
 • Innledende vurdering av søknadene
 • Agenda for oppstartssamling 15. september, der representanter for kommunene som skal veiledes møter hele veilederkorpset

Fra ressursgruppa deltok Inger-Anne Westby, Gunnar Skaar og Halvor Bjørnsrud på møtet. Norsk kulturskoleråd stilte med direktør Morten Christiansen og fagsjef Åste Selnæs Domaas. Ressursgruppa vil bli utvidet med flere medlemmer.

 

Bygges etter Udir-mal 

 

Dette blir en veiledningstjeneste bygd på mal etter Utdanningsdirektoratets veilederkorps for bedring av læreprosessene i skolen.

 

Veilederkorpset består av ansatte rådgivere i Norsk kulturskoleråd i samarbeid med ei ressursgruppe fra UH-sektor.

 

Mål

 

Målsettingen med ordningen er

 • å gi veiledning til kulturskoleeiere og kulturskoler i arbeidet med innføring av ny rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning»

 • å gjøre kulturskoleeiere og kulturskoler bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, for eksempel avdekket gjennom kvalitetsindikatorer som PULS for kulturskole eller andre undersøkelser (brukerundersøkelser, kartlegging, forskning m.m.)

 

Bakgrunn

 

Norsk kulturskoleråds landsmøte 2012 bestilte en ny rammeplan i vedtak i forbindelse med ny virksomhetsplan for perioden 2013-2014. Rammeplanen vil til sommeren 2016 inneholde fire kapitler:

 

 • 1) Kulturskolens samfunnsoppdrag

 • 2) Prinsipper og retningslinjer

 • 3) Fagplaner

 • 4) Kvalitet i kulturskolen

 

Et utvalg av kommuner i alle fylker har i 2015-2016 vært med på en hørings/ «gjøringsprosess» i forbindelse med fagplanarbeidet. Norsk kulturskoleråd ønsker å tilby disse kommunene et fortsatt samarbeid gjennom veilederkorpset. Samtidig ønsker kulturskolerådet å tilby veiledning til nye kommuner i forbindelse med implementeringen av ny rammeplan for kulturskolen.

 

Metodikk

 

Veilederkorpset hovedinnsats er knyttet til implementeringsfasen av rammeplanen «Mangfold og fordypning» og følger kommunene inn i en operasjonaliseringsfase gjennom kommunebesøk og samlinger. Det forutsettes et oppfølgingsarbeid mellom samlingene både politisk, faglig og administrativt i egen kommune.

 

Deltakelse fra kommunen

 

Ved oppstart, besøk 1 og erfaringsspredning

 • Kulturskoleeier politisk/administrativt

 • Kulturskoleleder

 • En ressurslærer utpekt av lærerkollegiet

 

Ved kommunebesøk

 • Kulturskoleleder og lærerkollegium

 

Utdypende informasjon om dette i informasjonsbrevet

 

Økonomi

 

Utgifter til veiledningsarbeidet dekkes av Norsk kulturskoleråd.

 

Deltakerne dekker selv reise og opphold til felles oppstartssamling medio september 2016 og erfaringssprednings-konferanse våren 2018.

 

Modell for veiledningsarbeidet gjennomføres under forutsetning om tilskudd over statsbudsjettet for 2017.

 

Tilbakemelding til søkerne gis medio juni 2016. Kontraktering skjer ultimo juni 2016.

 

Informasjonsbrevet medlemskommunene fikk om veiledningstjenesten

 

 

Les flere nyheter!