Tilbyr kompetanseutvikling til kulturskoleledere landet rundt

2019 LAP 21.3.jpg
KOMPETANSEPÅFYLL FOR KULTURSKOLELEDERE: Studiet Ledelse av prosesser (LAP) tilbys nå flere steder i landet. Bildet er fra en LAP-samling i Møre og Romsdal i januar.
22.05.2019 Egil Hofsli (tekst) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

Tilbyr kompetanseutvikling til kulturskoleledere landet rundt

ALTA: Høsten 2019 blir det oppstart av kompetanseutvikling for dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler på Østlandet og i Rogaland. Våren 2020 blir det oppstart av tilsvarende studietilbud i Troms og Finnmark, og trolig likeså i nye fylket Vestland høsten 2020. Påmelding er per nå mulig på Østlandet og i Troms og Finnmark.

 

Disse studietilbudene på mastergradsnivå er et resultat av samarbeidet Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet og Lederskap tidligere i år formaliserte i en rammeavtale.

 

Ledelse av prosesser (LAP) heter kompetansetiltaket, og per i dag har det to trinn  LAP 1 og LAP 2  som hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende. En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

Brosjyre om Ledelse av prosesser (pdf-fil)

 

Høsten 2019 blir det igangsatt et LAP 1-studium i Rogaland (merk: påmeldinga er stengt), mens det på Østlandet (studiested blir Gardermoen) blir oppstart for både LAP 1- og LAP 2-tilbud.

 

Det er nå også klart at det blir igangsette et LAP 1-studium i Troms og Finnmark (inkludert Svalbard) våren 2020. Studiested blir Alta. Se flyer om dette.

 

Neste fylke ut til å få dette studietilbudet, er Vestland. Interessepåmeldinga i det framtidige vestlandsfylket er såpass stor at det er klart at det blir oppstart for LAP 1 i Vestland høsten 2020. Påmelding for dette studiet er ennå ikke åpnet, men interessepåmelding kan fortsatt gjøres til rådgiver Merete Wilhelmsen i Norsk kulturskoleråd, via e-postadressen merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no

 

Primærmålgruppene

 

LAP 1-tilbudet i Rogaland er primært for kulturskoleledere og -lærere hjemmehørende i Rogaland, men du kan søke uansett hvor i landet du bor og kan da få plass om studieplassene ikke fylles opp av rogalandinger. For LAP 1 i Akershus er det kulturskoleledere og -lærere i fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold som er i primærgruppa, men også her kan en søke uansett bosted.

 

LAP 2 kan søkes av alle som har gjennomført LAP 1, uansett hvor en er hjemmehørende. Både LAP 1 og LAP 2 er samlingsbaserte studier, og i denne runden blir det oppstart i oktober i Rogaland og i november på Østlandet, med totalt 13 samlingsdøgn i studieåret 2019/2020 fordelt på seks samlinger.

 

Kvalifikasjonskrav for eksamen er treårig høyere utdanning (180 studiepoeng). Søkere med 1-2 års høyere utdanning og minst fem års arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Se mer om opptakskrav på påmeldingssida:

 

Mulig bro til erfaringsbasert master

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er det Senter for livslang læring som er kulturskolerådets samarbeidspartner. Den tredje parten i samarbeidet  Lederskap  er et institutt for dynamiske ledelse og organisasjonsutvikling, som altså blant annet tilbyr lederutvikling.

 

Les også nyhetssak fra januar 2019: Inngår avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

 

Norsk kulturskoleråd ønsker etter hvert å utvikle dette studietilbudet slik at det kan skape en bro til en erfaringsbasert master. Det er avklart med høgskolens fagmiljø knytta til studiet master i offentlig ledelse og styring (MPA), at høgskolen er interessert i å samarbeide med Norsk kulturskoleråd og Lederskap om å se på mulighetene om å realisere ambisjonen om å skape en slik bro og hva som kreves for å få det til.

 

De tre partenes formaliserte samarbeid skyldes de gode erfaringene de alle har med et kulturskolelederopplæringsprogram som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2016 og som fortsatt pågår.

 

Les også: Nyhetssak fra 2017  om kulturlederopplæringen i Møre og Romsdal

 

OU-midler kan søkes hos KS

 

Det er mulig å søke KS om opplærings- og utviklingsmidler (OU-midler) til dette tiltaket. Ansvaret for å søke midler ligger hos Norsk kulturskoleråd. Rammene er basert på godkjente studieplaner, og som grunnlag for OU-søknaden vil HINN utarbeide tilbud for hvert tiltak. 

 

Kommunene kan også søke midler for sine egne ledere/lærere.

 

Høgskolen i Innlandet legger til rette for og gjennomfører eksamen.

Les flere nyheter!