Kulturministeren stiller på Ung megafon-debatt under Arendalsuka 2019

23.05.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturministeren stiller på Ung megafon-debatt under Arendalsuka 2019

ARENDAL: Norsk kulturskoleråd, UKM Norge og Arendalsuka Ung forener krefter under Arendalsuka 2019 – for å gi ungdom en arena for å bli hørt hva gjelder framtidas kultur i Norge. Under arrangementsvignetten Ung megafon blir det både forestilling og debatt, og kulturminister Trine Skei Grande stiller – for å lytte til, svare på og kommentere det de unge debattantene bringer opp av ideer, meninger, krav og ønsker. Norsk kulturforum (NOKU) og Ungdom og Fritid er også på banen med fokus på ungdom og kultur under Arendalsuka 2019.

 

Det er med bakgrunn i den forestående stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, at kulturskolerådet, UKM og Arendalsuka Ung inviterer til Ung megafon – Kulturpolitisk debatt.

Debatten arrangeres onsdag 14. august kl. 16.00 på Torgscenen i Arendal. Om møtested og -tidspunkt ikke passer deg, så kan du få med deg debatten via internett både direkte og i opptak. Debatten kommer rett i etterkant av arrangementet Ung megafon – Unge artister og kunstnere (mer om dette nedenfor), som starter kl. 15.00.

 

Det arbeides nå med å komponere et debattpanel, trolig bestående av fire ungdommer. Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og KS, skal lede debatten, som altså kulturminister Skei Grande får en rolle i.

 

Ung megafon – Unge artister og kunstnere

 

Før debatt vil det bli en forestilling på samme scene, med aktuelle unge artister og kunstnere. Disse er hjemmehørende i Agder, og de har bakgrunn og erfaringer fra kulturskolen og/eller UKM. Uttrykkene spenner fra klassisk musikk til rock, fra slampoesi til heftige danserytmer. Dette er ungdommens egne ytringer fra scenen, med deres eget kulturuttrykk.

 

De involverte kunstnerne på scenen vil også løfte frem sine synspunkter på dagens ungdomskultur og hva de ser på som viktig med kulturtilbud i sin hverdag.

 

Kulturskolerådet på stand

 

Også i år vil Norsk kulturskoleråd stille med stand under Arendalsuka, en stand som er plassert ved samme torg som Ung megafon-arrangementene finner sted. I samme nabolag vil også UKM Norge bli å finne, og de deler stand med Norsk kulturforum (NOKU) og Ungdom og Fritid, som også er aktører med fokus på ungdom og kultur.

 

Mer om Norsk kulturskoleråds Arendalsuka-satsing kommer senere.

 

Les også: Arendalsuka: Meget godt besøkt stand - kulturskoledebatt sett av mange (nyhetssak om Norsk kulturskoleråds aktiviteter under Arendalsuka 2018)

 

Faktaboks - Arendalsuka

Uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Privatpersoner står bak ideen, og gjennomførte den første Arendalsuka 2012 på dugnad, samt ved hjelp av sponsorer og gode hjelpere. Videreføring av Arendalsuka er også et uavhengig dugnadsprosjekt, men med en noe tydeligere og fastere organisering og struktur.

Mål:

  • Være en politisk møteplass.
  • Bidra til engasjement og interesse for politikk.
  • Bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med sentrale nasjonale aktører innen politikk og organisasjons- og næringsliv.
Arrangeres hvert år i uke 33.
Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og gratis å delta på.

Festivalens nettsted: arendalsuka.no.

Les flere nyheter!