Kulturskolerådet i møte med Kunnskapsdepartementet om «kulturskolemeldinga»

2019 Departementsmøte 3.5.png
GOD DIALOG: Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd er godt fornøyd etter møte med avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal og Kunnskapsdepartementet (Foto [av Lindhjem-Godal]: Kunnskapsdepartementet)
03.05.2019 Hege Arstad (tekst) Egil Hofsli (foto)
Del på:

Kulturskolerådet i møte med Kunnskapsdepartementet om «kulturskolemeldinga»

OSLO: På invitasjon fra Kunnskapsdepartementet stilte Norsk kulturskoleråd denne uka til et møte om kulturskoledelen av den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur. Kulturskolerådets direktør, Morten Christiansen, er svært fornøyd med møtet og verdsetter departementets vilje til å lytte til både kulturskolerådet og kulturskolene underveis i arbeidet med stortingsmeldinga.

 

– Det er opprettet en veldig god dialog mellom Kunnskapsdepartementet og Norsk kulturskoleråd, som jeg tror kulturskolesaken vil tjene på. Jeg oppfatter departementet som svært lyttende og interessert i et konstruktivt samarbeid med kulturskolerådet i arbeidet fram mot den kommende stortingsmeldinga, sier Morten Christiansen, som stilte på møtet 2. mai sammen med rådgiver Lars Emil Johannessen, som også er leder for politisk sekretariat i kulturskolerådet, og kommunikasjonssjef Egil Hofsli.

 

Fra departementshold stilte avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal og rådgiverne Grethe Daal Berentzen og Synne Nordmark Børstad fra Avdeling for barnehage og grunnskole, som er avdelinga kulturskolen sorterer under i Kunnskapsdepartementet. Videre deltok også seniorrådgiver Clara Hasselberg fra departementets juridiske avdeling.

 

Fortsatt tidlig i prosessen

 

Kunnskapsdepartementet møtedelegasjon understreket at arbeidet med stortingsmeldinga fortsatt er i en tidlig fase. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet skal sammen lage meldinga, og i begge departement er det nå fokus på å innhente et godt kunnskapsgrunnlag. Det gjøres på flere måter, blant annet gjennom møter og andre samarbeidsformer med Norsk kulturskoleråd.

Til denne ukas møte hadde Kunnskapsdepartementet oversendt kulturskolerådet et sett spørsmål som ble svart ut i kortform på møtet, men som organisasjonen har en prosess i gang med å svare ut på grundig vis. Mer om det i en annen nyhetssak her.

 

Departementets møtedelegasjon uttrykte at den med forventning ser fram til å få den endelige rapporten etter avslutta spørring i både Norsk kulturskoleråd og landets kulturskoler, en rapport som departementet vil få overlevert på et nytt møte mellom departement og kulturskoleråd i andre halvdel av juni.

 

Før den tid er departementet også invitert til å stille med observatør(er) på et politisk verksted i Norsk kulturskoleråds regi, i forbindelse med organisasjonens landsstyremøte 14. juni.

Kunnskapsdepartementet har også andre planer om å skaffe seg god informasjon om hvordan kulturskolene tenker om skoleslagets framtid og dets utfordringer.

 

Kunnskapsdepartementets spørsmål til Norsk kulturskoleråd

 

Her er spørsmålene departementet ønsket svar på fra kulturskolerådet, og som det ble dialog rundt på møtet denne uka:

 

  • Hva er etter deres oppfatning de viktigste forutsetningene for å ha en velfungerende kulturskole?
  • Hva er hovedutfordringene i dag og i tiden fremover for kulturskolen slik dere ser det?
  • Hvordan kan vi få til en kulturskole for alle, slik at vi ivaretar inkludering og mangfold?
  • Ser dere behov for et bedre samarbeid mellom kulturskolen og henholdsvis skole og SFO? Hvordan kan man i så fall få dette til? Hva er de største barrierene?
  • Ser dere behovet for et bedre samarbeid mellom kulturskolen og det øvrige kulturlivet? Hvordan kan man i så fall få dette til? Hva er de største barrierene?
  • Hvordan ser dere for dere fremtidens kulturskole?

På møtet ble Norsk kulturskoleråd også oppfordret til å ta opp tema som kulturskolerådet anser som viktige å diskutere med Kunnskapsdepartementet. I denne sammenhengen løftet kulturskolerådets møtedelegasjon fram viktigheten av

 

  • å etablere et nasjonalt kulturskolesenter, en rolle Norsk kulturskoleråd ser seg skikket til å ta på seg.
  • at det utvikles og etableres nye lærerutdanninger, som styrker kvaliteten på pedagogikken i kulturskolen ytterligere.
  • å etablere et kulturskoleutviklingsfond, som kan bidra med verdifull støtte til videre utvikling av skoleslaget.

Les flere nyheter!