Kunnskapsdepartementet trenger kloke kulturskolesvar

08.05.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kunnskapsdepartementet trenger kloke kulturskolesvar

TRONDHEIM: I forbindelse med den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur har Kunnskapsdepartementet spurt Norsk kulturskoleråd til råds om viktige kulturskoletema. Kulturskolerådet har en intern prosess for å svare godt på disse spørsmålene, men synes også det er viktig å la departementet få kloke svar fra landets kulturskoleledere. Derfor sendes det nå ut en spørring med seks spørsmål.

 

Spørsmålene er stilt av Kunnskapsdepartementet, men spørringa har Norsk kulturskoleråd som avsender og det er også kulturskolerådet som vil samle inn og sammenfatte svarene, og lage en rapport som så oversendes Kunnskapsdepartementet i andre halvdel av juni.

 

Fristen for å svare på spørsmålene er 24. mai.

 

Les også: Kulturskolerådet i møte med Kunnskapsdepartementet om «kulturskolemeldinga»

 

De seks spørsmålene

 

Her er spørsmålene Kunnskapsdepartementet ønsker – og får – svar på fra Norsk kulturskoleråd, og som departementet nå i tillegg vil få svar på fra mange av kulturskolelandets kloke lederhoder:

 

  • Hva er etter deres oppfatning de viktigste forutsetningene for å ha en velfungerende kulturskole?
  • Hva er hovedutfordringene i dag og i tiden fremover for kulturskolen slik dere ser det?
  • Hvordan kan vi få til en kulturskole for alle, slik at vi ivaretar inkludering og mangfold?
  • Ser dere behov for et bedre samarbeid mellom kulturskolen og henholdsvis skole og SFO? Hvordan kan man i så fall få dette til? Hva er de største barrierene?
  • Ser dere behovet for et bedre samarbeid mellom kulturskolen og det øvrige kulturlivet? Hvordan kan man i så fall få dette til? Hva er de største barrierene?
  • Hvordan ser dere for dere fremtidens kulturskole?

Det foregår tilsvarende spørringer i Norsk kulturskoleråd på politisk nivå. I forbindelse med et politisk verksted på Gardermoen 14. juni – i forbindelse med organisasjonens landsstyremøte – vil det bli laget en oppsummering som er ment å bli Norsk kulturskoleråds svar på departementets spørsmål. Også organisasjonens ansatte har besvart spørsmålene, både individuelt og gruppevis.

Les flere nyheter!