Kulturskolerådet brakte kulturskolen på banen i SFO-debatt

18.08.2021 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd (foto)
Del på:

Kulturskolerådet brakte kulturskolen på banen i SFO-debatt

ARENDAL: Kulturskolen var «uteglemt» i debatten «Kva no, SFO?» inntil Norsk kulturskoleråd tok ordet i sin munn og minnet om at skoleslaget bør være en naturlig samarbeidspart for skolefritidsordningen.

 

På Arendalsukas debatt om SFO var Norsk kulturskoleråd representert ved Trude Skarvatun og Anders Rønningen (bildet), Debatten hadde tittelen «Kva no, SFO?», og i debattpanelet var Svanaug Lunde fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger, Ap-politiker Torstein Tvedt Solberg fra Stortingets utdannings- og forskningskomité samt Mona G. Skaaren, avdelingsleder for SFO på Jåtten skole. Disse hadde en interessant og engasjert samtale om utviklingen av SFO-området fram mot den nylig lanserte rammeplanen for SFO, som er gjeldende som forskrift fra inneværende år.

 

– Det er viktig for oss å følge med her», sier Trude Skarvatun, nestleder i Norsk kulturskoleråd Vestland. – Vi vet en del om potensialet som fins i samarbeid mellom kulturskole og SFO, men kulturskolen er dessverre nesten helt utelatt i den nye SFO-rammeplanen. Vi må vi sørge for at det arbeides inn informasjon om kulturskole slik at det blir lettere for kommunene å koordinere og utnytte et tettere samarbeid.

 

Og heller ikke i dialogen mellom de tre paneldeltakerne ble kulturskolen nevnt som en naturlig samarbeidspart inn i SFO.

 

Norsk kulturskoleråds FoU-leder, Anders Rønningen, holdt derfor et engasjert innlegg der han adresserte nettopp dette, og spurte om hvorfor kulturskolen ikke er synliggjort bedre i rammeplanen og i ressursene for rammeplanen – som er utviklet av Utdanningsdirektoratet, og videre om hvorfor panelet snakker om viktigheten av samarbeid med andre aktører, men glemmer kommunenes egen institusjon som har stor kompetanse til å bidra.

 

Et bedre samarbeid om SFO, der barna ifølge rammeplanen skal ha gode kunst- og kulturopplevelser, vil ha et stort potensial for å benytte kommunens kompetanse på en mer helhetlig måte, noe som er omtalt i stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, sier Rønningen og Skarvatun.

 

Norsk kulturskoleråd vil arbeide videre med å synliggjøre kulturskolen som en naturlig samarbeidspart i SFO, og kanskje også la seg inspirere av hvordan SFO-feltet er blitt løftet gjennom rammeplan og forskrift – i sitt arbeid med å løfte kulturskolen.

 

Mer om SFO-debatten her

Les flere nyheter!