Kulturskoledebatt: Politisk enighet om at statlige, søkbare stimuleringsmidler er en bra ting

2021 Debatt-1 18.8.png
DEBATTANTENE: Åtte politikere deltok på kulturskoledebatten i Norsk kulturskoleråds regi.
18.08.2021 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskoledebatt: Politisk enighet om at statlige, søkbare stimuleringsmidler er en bra ting

ARENDAL: Den store kulturskoledebatten under Arendalsuka 2021 er i mål. Politikere fra åtte politiske partier var på scenen og forsøkte å svare ut det sentrale spørsmålet: Hva mener ditt parti må til, for at vi skal få til kulturskole for alle? Verdt å merke seg var det at alle debattantene "stemte ja" for en ny ordning med statlige, søkbare stimuleringsmidler for kulturskolene.

 

– Jeg berømmer politikerne i kulturskoledebatten for gode refleksjoner rundt det faktum at vi fortsatt er langt unna målet om kulturskole for alle, sier Helga Pedersen (bildet), styreleder i Norsk kulturskoleråd. – Og jeg er selvsagt glad for at samtlige sa ja til opprettelsen av en ordning med statlige stimuleringsmidler som kommunene kan søke på. Rundt 100 000 barn og unge går på kulturskolen. Der opplever de læring, mestring og fellesskap. Men vi har fortsatt ikke en kulturskole for alle. Det handler både om pris, tilgjengelighet og hva slags tilbud kulturskolene har.

 

Til debatten var ni politiske partier invitert for å fortelle hvordan en får til Kulturskole for alle, visjonen som både regjering og storting nå sier er gjeldende for skoleslaget. Miljøpartiet De Grønnes representant måtte i siste liten melde sykdomsforfall, men de øvrige åtte stortingspartiene stilte med ganske så godt forberedte deltakere. 

 

Debatten var av den saklige og opplysende typen. Slett ikke opphetet, men mye kulturskoleengasjement var å spore hos debattantene. Mye var panelet langt på vei enige om, men det var også tydelige forskjeller i hvordan de ser for seg at en får til Kulturskole for alle. Noen var bevisst at skoleslaget skal være nettopp et skoletilbud, mens enkelte andre omtaler skolen mer som et fritidstilbud. Men alle mener kulturskole er et viktig tilbud, og alle hadde tanker om hvordan skoleslaget kan styrkes og bli tilgjengelig for enda flere barn og unge.

 

Alle positive til statlige stimuleringsmidler

 

Verdt å merke seg er at samtlige debattanter var positive (om enn i noe ulik grad) til Norsk kulturskoleråds forslag og ønske om at det etableres en ordning med søkbare, statlige stimuleringsmidler som kulturskolene kan søke på. Så gjenstår det å se om og hvordan dette eventuelt kan bli en reell ordning etter at høstens stortingsvalg er gjennomført.

 

– Kulturskoledebatten under Arendalsuka – i regi av Norsk kulturskoleråd – var en viktig milepæl. Vi fikk representanter fra alle Stortingspartiene i tale i en debatt, etter en god og poengtert innledning av Kulturskolerådets styreleder. Nå gjenstår det å se om den gode viljen som partiene viste i debatten leder til politisk handling, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

– Kulturskolerådet var godt representert under Arendalsuka. Vår tilstedeværelse var godt planlagt og godt gjennomført. All ære til mine medarbeidere i Norsk kulturskoleråd, sier Morten Christiansen. Han mener videre at det var verdifullt å ha medlemmer i Kulturskolerådets hovedstyre med under Arendalsuka.

 

– Det gjorde at det kunne legges til rette for ulike og varierte møter samt deltakelse på flere debattarrangement med bakgrunn i politikk og Arendalsukas program. Refleksjonen etter disse møtene og debattene – der det i mange tilfeller ikke var lagt til rette for interaktivitet mellom tilhørere og innledere/debattanter – er at det var mulig å få disse i tale i etterkant av arrangementene, sier Christiansen. – Og noe av det viktigste for oss under Arendalsuka, ble å gjøre avtaler om møter og samtaler med relevante personer og organisasjoner utover høsten. Dette handler om å bygge og forsterke Kulturskolerådets nettverk.

 

Kultuskolesaken løfta opp og fram

 

Kulturskolen ble løfta opp og fram som tema i Arendalsuka 2021. Det sørga Norsk kulturskoleråd for. Etter behandling av stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur i juni 2021, har Stortinget gjort som regjeringa og vedtatt at Norsk kulturskolerådets visjon – kulturskole for alle – er visjonen som gjelder for kulturskolen.

 

Dermed var det essensielle kulturskolespørsmålet under Arendalsuka: Hva mener ditt parti må til, for at vi skal få til kulturskole for alle?

 

Dette var da også hovedspørsmålet da Norsk kulturskoleråd inviterte til politisk paneldebatt i Arendal, en debatt som ble strømmes direkte og fortsatt mulig å se i opptak på Vimeo her.

 

Mer informasjon om program m.m. på arrangementets egen side på arendalsuka.no

 

Følgende politikere deltok i kulturskoledebatten i Samfunnsteltet: 

 

  • Marianne Haukland, Høyre
  • Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti
  • Hanne Dyveke Søttar, Fremskrittspartiet
  • Solveig Schytz, Venstre
  • Lætif Akber, Rødt
  • Cecilie Knibe Kroglund, Arbeiderpartiet
  • Geir Sigbjørn Toskedal, Kristelig Folkeparti
  • Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet

I tillegg til politikere deltok Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd, med et oppspill om hvordan Kulturskolerådet tenker situasjonen er i dagens kulturskole samt hva som må til for at en skal få kulturskole for alle.

 

Kristin Knutsen, Miljøpartiet De Grønne, måtte melde forfall i siste liten, pga. sykdom.

 

Hilde Sandvik (bildet) ledet debatten. Sandvik er journalist, forfatter, redaktør i Broen.xyz og tidligere kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende.

 

Før debatten var det kunstnerisk åpning ved popduoen The Ella Sisters (bildene), bestående av to tvillinger med mye kulturskolebakgrunn, og varme ord å si om betydningen skoleslaget har hatt for dem.

 

Se også: Fem stortingspolitikere intervjues om kulturskolen på Kulturskole-tv

 

Debatten er det altså mulig å se i opptak for deg som vil få med deg hvordan partiene har tenkt å gjøre de kommunale kulturskolene til reelle, gode tilbud for innbyggerne i alle landets kommuner. 

 

Oppsøkende offensiv

 

Dette var tredje gangen Norsk kulturskoleråd var aktør under Arendalsuka. I 2018 og 2019 stilte Kulturskolerådet blant annet med egen stand, og fikk på den måten synliggjort både kulturskole og kulturskolesak for et stort festivalpublikum. Denne gangen var Kulturskolerådets «utsendte» mer aktive i felten, og oppsøkte i større grad andre festivalaktører som en ser det fruktbart å ha dialog med.

 

Likeså var Kulturskolerådet på banen i andre arrangement, der det var naturlig at kulturskole ble brakt opp som tema.

 

Både ansatte og politiske valgte i Kulturskolerådet gjorde en innsats for kulturskolen under Arendalsuka. Hele Kulturskolerådets hovedstyre var til stede, og en hadde også lagt både et hovedstyremøte og et (hoved)styreseminar til Sørlandet under Arendalsuka 2021.

 

Se hva Norsk kulturskoleråds utsendte gjorde for kulturskolesaken under Arendalsuka 2021

Les flere nyheter!